Ali Bektaş – Hazret-i Zahit İçün Şathıyyedür

Ali Bektaş – Hazret-i Zahit İçün Şathıyyedür

Ne kafirem ne mü’minem, bilemedim ben nidüğüm
Fısk ehlince söylenür kim; müslimînden az güdüğüm

Bir gönlüm var pek yabuzdur, tenha yerdür, ıpıssuzdur
Gice güni hep kabuzdur, fayda etmedi hedüğüm

Ben üfledüm canı bana, geldim girdim işbu dona
İsrafilden dem vurana, yaman dillüdür düdüğüm

Ezel çarşısında benden, senet aldı o bezirgen
Kaç ömürdür ödeyemen, bilmen ne halttur yedüğüm

Turşu kurdum muşmulan ben, kırdım döktüm hışmılan ben
Ne vurursun taş mı lan ben, vay geçmişine koduğum

Ellere ver sen ellere, beni düşürüp dillere
Savur külümü yellere, hoş meltemsen a sevdüğüm

Bayram eder zebaniler, toy düğün gulyabâniler
Yer ü gökler hırpânîler, haber verürken öldüğüm

Rahmet etmeyicek rahim azap olur bana sehim
Tutuşup canıma cahim zevk oluptur köyündüğüm

Arşta ulu rahman neçe, peri melek insan kaça
Döküp gözüm inci saça, sahteliktendir güldüğüm

Eyâ sen kendini sırla, övülcek yerde kusurla
Gah usır’la gah yusır’la hak hazrettir öykündüğüm.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>