Ali Bektaş – Şathiye

Ali Bektaş – Şathiye

Aman fâş etme ey dil sırr-ı yârî bî-neva kalsın
Sen olmazsan o, olmazdı bu gizlû mâcerâ kalsın

Redadnâhu hicâbından, sefîl oldum itâbından*
Elestü Rab hitâbından banâ yüz bin belâ kalsın*

Ve kerremnâ benî insan, nedir bunda cin-û şeytan
Sana secde kılan bû can, hiç olmaz bir gedâ kalsın*

Buyurdun kün fe kânîden, yüzün gösterdin ânîden
Hitâb-ı len terânîden “dü âlem sâikâ” kalsın*

Çü olsam rûhuna cânan, öperdim pâyını her ân
Buyur gel sîneme Rahman, alel arş’istevâ kalsın*

Bilenler lâ vü illâ’yı, bilir mî bû muammayı*
Sofi terkeyle da’vâyı, ene’l Hak ihtifâ kalsın*

Geç ey dil köhne âlemden, söz etme sırr-ı âdemden
Lekum el yevme etmem’den Rasûl-î mücteba kalsın*

Olanlar sırrına âgah, eyitti gün gece her gâh
Arâdan sen çık ey, Allah, Muhammed Mustafa kalsın*

Hamûş kon vakt-ifrattır, bu demler hep hakikattır
Minel evvel hikâyâttır, ilel âhir beka kalsın*

Geçindim cümle leylâdan, sözüm ünlendi â’lâdan ,
Gönülde aşk-u sevdâdan, Aliyyü’l-Murtezâ kalsın*

Ve Câhid fî sebîlillah, olur elbet bekâ-billah*
Bu râzî ketmede lillah, ki sırr-î mâ verâ kalsın*

mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>