Ali Utku – Ahmet Sarı’nın Yaşamöyküsü

Ali Utku – Ahmet Sarı’nın Yaşamöyküsü

Sarı, 1970 yılında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde doğdu. Babasının adı Yılmaz Sarı, annesinin adı ise Aynur Sarı’dır. Yılmaz Sarı ve Aynur Sarı amcakızı, amcaoğludur. Yılmaz Sarı, Erzurum’un Narman İlçesinin Şekerli köyünde doğup büyümüştür. Savaş sonrası global krizden ötürü hemen hemen 40’lı yıllarda herkes gibi kıt kanat geçinen bir köylüdür. Annesi öldükten sonra üç kardeşi ile birlikte iyice fakirliğin pençesine düşerler. Yılmaz Sarı dört kardeşin en küçüğüdür ve kendinden on yaş kadar büyük Hanife Sarı adlı ablasına emanet edilir. Derken zaman geçer, dışarda mevsimler döner, Yılmaz Sarı büyür, yakışıklı bir genç haline gelir. Şekerli köyünde bulunacak ne tür iş varsa, karın tokluğuna hepsine koşar. Irgatlık yapar, mevsimlik işçi olarak çalışır. Şekerliye meyveler getirir, buğdaylarla potlaç yapar. ‘20’li yaşlarında köyde birçok aşığı olur.

60’lı yıllarda Almanya’nın Türkiye’den işçi ala­cağı haberini duyduğunda askerliğini bitir­miş filinta gibi bir delikanlıdır ve hiç durmaz ve Almanya’ya gitmek için büyük gayret gösterir. Borç harç yolluğu toparlar ve Almanya’ya gider. Kendisi gibi kara trenlerle oraya bir umut gelen işçilerle Almanya’ya Köln’e varırlar. Köln’de bir haymda (yurt) kalırlar. İşyerlerini öğrenir, yeni yaşantının ilk anlarını heyecanla orada geçirirler.

Bu ara Aynur Sarı da Şekerli köyünde büyümek­tedir ve belki de ekinlerin ne kadar serin oldu­ğunu düşünmektedir. Yılmaz Sarı Köln’de kısa süre kaldıktan sonra Düsseldorf’a gönderilmek­tedir.

Bir beş altı sene burada keyif sürerek ve belki de yirmi küsur sene geç gelmiş paranın keyfini ça­tarak, güzel elbiseler giyinip, yüzme havuzlarına gidip parklarda ren geyiklerine dokunarak böy­le yaşadıktan sonra

Almanya’da böylesi bir yaşantının yaşantı olma­dığını düşünüp mektup yazıp köye evlenmek is­tediğini duyurmaktadır. Üç fotoğraf gönderilir köyden, üç kız kardeşin fotoğrafı, amcakızlarının fotoğrafları ve Aynur Sarı saçlarını, uzun saçları­nı öne doğru aldığından, diğerlerinden belki de daha yaratıcı davrandığından seçilen kişi olmak­tadır. Sonra Aynur Sarı’nın da Almanya macerası başlar; daha on yedisinde gebe kalır ve on seki­zine yakın Ahmet Sarı doğmaktadır.

Çok çapkın ve İtalyan erkekleri yakışıklığın­da olan Yılmaz Sarı belki de oğlunun, Ahmet Sarı’nın doğmasıyla birlikte artık eğlenceye da­yalı hayatından vazgeçip kendisini, kendi kanın­dan ve canından olan Aynur Sarı’ya ve Ahmet Sarı’ya adamaktadır. Ahmet Sarı da bu ara anne baba çalıştığından dolayı Grimmstrasse’de, ya­kın komşuları ve çocukları da olmayan Alman Ackermann ailesi tarafından büyütülmektedir.

Yedi yaşına vardığında her­kes gibi ilkokula (Grundschu­le) Benrath’da ortaokul ve li­senin de yine (Realschule) ya­rısını Almanya’da okuduktan sonra, Bol bol Sportring Eller adlı kulüpte top oynadıktan, Modern Talking dinledikten, Bruce Lee filmle­ri izledikten, Nançaku çevirdikten, Hallenbad’da, Wellenbad’da, Freibad’da yüzdükten, annesinin kendisinden istediği Kadir İnanır filmlerini o za­manlar henüz yeni yeni kurulan Türk dükkan­larında VHS ve Beta Max kasetler şeklinde al­dıktan sonra 1984 senesinde ailesiyle birlikte Türkiye’ye (Erzurum) Narman’a kesin dönüş ya­parlar.

 

Sarı, 1985-1988 yılları arasında Narman Lisesi’nde okur.

1988 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Kara­bekir Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenli­ği Bölümü’nü kazanır. Orada bir sene okuduk­tan sonra 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanır.

1993 yılında DAAD bursu alarak bir ay Hamburg’da Alman Dili ve Edebiyatı alanın­da kurslara katılır ve aynı sene Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yükseköğrenimi­ni tamamlar. 1994 yılında bu alanda yüksek li­sansa başlar.

1995 yılından beri Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi olarak çalışır. 1995 yılında yüksek lisansını (Thomas Bernhard’ın Hikâyelerinde Normaldışı Davranışlar) tamam­layıp

1996 yılında doktora öğrenimine başlar, 2003 yılında doktorasını tamamlar (Türk ve Al­man Poetikasının Kitabı). 2005 yılında “Yrd. Doç. Dr.”; Sarı, 2010 yılında Avusturya Cumhuriyeti Altın Liyakat Ödülü’nü alır.

2011 yılında ise “Doç. Dr.” olarak atanır. Sarı, halen Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi ola­rak görev yapmakta, şimdilik yatmaktadır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>