Ertuğrul Rast – Ortadakarışık

Ertuğrul Rast – Ortadakarışık

DergilerdenNot

OrtadaKarışık’ın “DergilerdenNot” bölümünde okuduğumuz dergileri değerlendirmeye çalışa­cağız. İlk konuklarımız: Natama ve Karagöz.

Natama Sayı:1

Natama Dergisi ilk sayısıyla okurla buluştu. İddi­alı da bir çıkış yaptı. İlk sayısında Kürt meselesi ile ilgili bir dosya hazırlayan Natama tüm ezilen­lerin, dışlananların yanında duracak mı, yoksa belli kitleleri mi arkalayacak, yani bir vicdan mı olacak, yoksa bir ideoloji mi sergileyecek, bunu zaman gösterecek. Bu arada “vicdan nedir?” so­rusuna en güzel yanıtı Tolstoy’un verdiğini de buraya not düşelim. Derginin içinde genç şair­lere çokça yer verilmesi dergi adına bir artı. Tam bu noktada “genç şair” tanımı üzerinde de dü­şünürsek… Genç şairler ikiye ayrılır: 1.si eski şi­iri devam ettiren genç şairler, 2.si modern şii­rin farkında olan genç şairler. Natama’da mo­dern şiirin farkında olan gençlere rastlıyoruz ve buna seviniyoruz. Hayriye Ünal’ın orta sınıf ve şiir ilişkisini irdelediği yazı dikkate değer. Şiir be­ğenisinin sosyo-ekonomik bir değerlendirme­si bu yazı. Aynı konuya “Kahramanın Dönüşü” isimli kitabında Hakan Şarkdemir de değinmişti. Natama’nın diğer artısı “sanat ve kuram” yazıları, akademik ciddiyetle kaleme alınan Burak Deli­er imzalı “Başka bir otosansür mümkün!” ve “Ba­rış Acar imzalı “Sanat yoktur, yalnızca ‘avangart’ vardır” yazıları birikimli yazılardı. Son olarak Bü­lent Usta’nın yazısından bir alıntıyla bitirelim: “Barthes’in tabiriyle ‘anti-entelektüalizm (her za­man ırkçılıkla, faşizmle birliktedir).” Natama’ya uzun ömürler diliyoruz.

Karagöz Sayı:21

Karagöz her daim takip ettiğimiz nitelikli bir edebiyat dergisi, fakat gündemde hak ettiği yeri pek bulamadığı kanaatindeyim. Bu duru­mu Karagöz’ün hem 3 aylık periyoduna hem de sosyal medyayı yeterince kullanmamasına bağ­lıyorum. Gelelim 21. sayıya… Serkan Işın’ın “Mu­hafazakar Sanat Manifestosu Hakkında” yazı­sı okunmaya değer. Osman Özbahçe “Şiir Ejde­ri” yazısında modern şiirde imge ve bilinç akı­şını inceliyor. Yazı özetle; Emre Öztürk’ün imge kullanımı ve Enes Özel’in bilinç akışı kullanımı­nı kanıtlarıyla bize sunuyor. Şiir eleştirmenle­rinin genç şairlerin şiirleri hakkında yazmala­rı bizi sevindiriyor, bunu önemsiyoruz. Özbah­çe demişken Aşkar Dergisi’nin 24. sayısının “Os­man Özbahçe” dosyasıyla çıktığını da buradan duyuralım. Aşkar demişken de birkaç kelam et­mek isteriz. Sivas’tan çıkan Aşkar’ı görünce ak­lımdan hep şu geçiyor: Taşra, taşralığını çoktan aştı merkezleşiyor, merkez, yani İstanbul men­şeili çoğu dergi ise taşralaşmakta inat ediyor… Karagöz’e ve Aşkar’a bol okurlu günler diliyoruz.

KitapŞiir

 

“KitapŞiir” bölümünde okuduğumuz kitaplar­dan/şiir kitaplarından bölümler, dizeler paylaşa­cağız. Özellikle yeni çıkan kitaplara yer vermek istiyoruz burada. İlk konuklarımız şairler oluyor: Nazmi Cihan Beken ve Özgür Ballı… İki şaire de başarılar diliyoruz.

“yer vermediğim yaşlı gibi başımda duruyor ha­yat”

“neden tersten okununca neden mesela?”

ZihinEsmesi

1-müslüman kişi depresyona girmez diyorlar, gülüyorum buna.

2-hapishanelerin yüzde kaçını ateistler oluştu­ruyor? bu sorunun cevabını merak ediyorum.

3-şiddete karşı şiddetin tek doğru uygulayıcı­sı “dexter” gibi geliyor bana, asla mermi kullan­maz ve bir sezonda 12 bölüm, yani şiddete karşı “kurmaca şiddet”.

4-şairi diğer şairlerden ayıran temel unsur: dil karşısındaki tutumudur. dil içindeki tutumu mu demeliydim yoksa?

5-modern şiirle modernizme savaş açmak, il­ginç deneme!

Ci – Nazmi Cihan Beken – Dedalus Yayınları

“Yerleşik hayatımın erdemlerine / Yolda da bağ­lı kaldım”

“Senin insan arkadaşların vardı / Sanatın saf ne­şesinden çıkarıp çıkarıp / Alırdın o resmi”

“Kuzey kutbunun sınırlarını düşünürken ağlamı­yorum”

“Bir insanı alıp en ince damarlarına kadar incele­dik / Anlamın bulunmaması / Suyu olağanüstü bir şekilde berraklaştırdı”

“Gerçekliğimi resmi yazı ile bildiriyorum / Sıfır­yedi uç kutusunun alt kısmındaki delik gibi”

“Düşüncelerimi güneşler ve uykusuzluklar ha­linde söylüyordum”

İronika – Özgür Ballı – Ebabil Yayıncılık

“bu şiiri size HD kalitesiyle…”

“-fakirlerin karısına eş denmez elbet-”

“babam uzak bir masaldan ekmek almaya gitti”

“bir vazgeçişti kelebek olmak / belki de en gü­zel intihar.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>