Etiket: Abdullah Harmancı

Abdullah Harmancı – Dergi Bürolarında

Abdullah Harmancı – Dergi Bürolarında

1996 idi. İstanbul’dayız. Abim Mehmet Harmancı, Ertuğrul Fındık ve ben. Dergâh’a gittik. Mustafa Kutlu biraz yorgundu sanırım. Bizimle ilgilendi. Konya’yla ilgili bazı sorular sordu. İsmet Özel, Süleyman Çobanoğlu’nun henüz yayımlanan şiir kitabı hakkında bir yazı yazmıştı. Dergâh’ın prova baskısında kapakta o yazı vardı. Heyhat! diyordu. Bir tarafta harıl harıl çalışan birileri vardı. Birileri yemek hazırlıyordu. İnsanın içini ısıtan bir neşe ama insanın ruhunu acıtan bir hüzün. Kutlu’nun önündeki masaya hafifçe vurup şu kadar senedir şu masada oturuyorum, dediğini hatırlıyorum. Bir eseflenme gibi.

2003 müydü? Ankara’daydım. Hece’ye çıktım. Kapıyı Hüseyin Su açtı. Uzun boynu, endamlı, ağır başlı bir adam. Kendimi tanıttım. İçeri geç­tik. Her zaman olduğu gibi bir konu bulmak­ta zorluk çektim. Susuldu. Olsun ama. Hece bu­rası. “Sükut”un başkentliğini yapmış bir dergi­nin ardılı. Hece. Susulacak elbet. Muntazam bir şekilde istiflenmiş kitaplar, uzayıp giden edebi­yat dergileri. İçimi ısıtmıştı. Kendimi iyi hisset­miştim. Ama gene belirsiz bir hüzün. Yitiklik, fa­nilik duygusu.

1992 yazıydı. Konya İmam Hatip lisesi hocala­rından Hüseyin Yaylalı bizi Murat Kapkıner’e gö­türdü. Daha doğrusu Varide’ye. Şimdiki terziler iş hanındaydı Varide’nin bürosu. Üçüncü ya da dördüncü kat. İçeriye girdik. Murat Güzel’miş. Murat Güzel olduğunu sonradan öğrenecektim. Sigara içiyor ve kitap okuyordu. Murat abiyi sor­duk. Hastaneye gitmiş. Gelir, dediler. Bekledik. Geldi. Durmadan sigara ve çay içen bir şair. Kırk­lı yaşlarında. Varide’nin sade ve küçük bir bü­rosu vardı. Dolaplardaki Mavera ciltleri dikkati­mi çekti. Alıp bakmak istedim. Cesaret edeme­dim. Gıcır gıcır ciltler içime bir serinlik veriyordu. Mavi silme kapak üzerine yazılmış sarı yaldızlı harfler. Murat abiye o zaman bir dergide çıkmış şiirlerim verildi. Okundu. Konuşuldu. İçeriye gi­ren kişinin Bülent Sönmez olduğunu sonradan öğrenecektim.

1996 idi. Aşiyan dergisinin bürosu bugün hala TYB Konya şubesinin evi olan binanın ilk katın­daki girişte, sağdaki odaydı. Genellikle Bülent Sönmez dururdu. Hasan Hüseyin Kozak, Murat Kayacan orda rastladığım isimlerden. Derginin bürosunun sonradan Muhtarlar İş hanı denen yere taşındığını hatırlıyorum. Orada da Hasan Hüseyin Kozak’la çokça oturduğumuzu hatırlı­yorum. Murat Güzel’le. Başka arkadaşlarla. Sade. Sessiz. Küçük yerlerdi. Tenha. Evet aradığım keli­me bu işte. Tenha.

Abim Mehmet Harmancı’nın çıkardığı Metafor dergisinin bürosunu da unutmayalım. Uzaktan gördüğüm bu büronun içine girmedim. Önün­den geçtiğim ama içine girmediğim bir büro olarak o da içimdeki yerini aldı.

2014’te Ocak ayında, Edebiyat Ortamı dergisinin bürosundaydık arkadaşlarla. Daha birkaç hafta önce. Mustafa Aydoğan beyle derin bir sohbe­te daldık. Normal büyüklükte bir dairenin küçük bir odasındaydık. Çaylar geldi. Mustafa Aydo­ğan tam bir sohbet adamı. Sizi dikkatle dinliyor ve kolay kolay sizi onaylamıyor. İyice aklına yat­ması lazım. Düşüncenizi sorguluyor. Bu da size bir değer katıyor. Her şeye itiraz edenlerle her şeyi onaylayanların bizi aynı çaresizliğe sürük­lediği ortada. Bu yazıya malzeme bulmak üze­re büroda göz gezdiriyorum. Bir dergi bürosun­dan beklediğimiz her ne ise işte onlar var bura­da. Üst üste yığılmış dergi balyalarından kasvetli kitap dolaplarına kadar.

Yaş ilerledikçe mazi bir pişmanlığa evriliyor. Daha iyi yaşasaydım, daha güzel yaşasaydım, daha doğru yaşasaydım, daha dolu dolu yaşa­saydım, daha yavaş yaşasaydım… diye diye acı­tıyorsunuz kalbinizi. Şimdi bu yazıyı yazmak da beni çok yaraladı. Yazmayaydım iyiydi.

Ali Güney – Rüya Penceresi

Ali Güney – Rüya Penceresi

Türkçe Öğretmenim Abdullah Harmancı’ya

Ambulansın sesi bölmüş geceyi. Polis telsizleri ürkütüyor. (Seslerin çoğalışı). Niye yapmış? Sarhoş muymuş? Alla alla, aslan gibi de adam. Kesin sarhoştur. Olur mu efendim, bence başka şeyler var. Yok canım hayat pahalılığı, daraldı adamcağız. Belki karısıyla sorunu var, bilinmez ki efendim. Daha yaşı da genç ama belki bir rahatsızlık, ani bir baş dönmesi. Etraftaki kalabalığa kızan polis: “Efendim şurayı boşaltın ya, bakın işimizi yapamıyoruz”. (Kıpırdanmalar… ama sesler devam ediyor). Allah’tan iyiymiş durumu. Çoluk çocuğu var ayol, aman iyi olsun. Mavi çizgili geceliği ve ayağına küçük gelen yenge hanımın terliğiyle seslerin ortasına atlayan eski muhtar, emekli öğretmen Fikret Bey’in sorusu askıda kalıyor gece karanlığında:

‘O değil de bu adam kendini niye atmış balkon­dan?’

Tatlı bir akşam rüzgârı.

Her şey evliliğimizin altıncı yılı… Ya da ben öyle sanıyorum. Belki de ben abartıyorum bu yaşa­ma işini. Kuruntulara kapılıp gerçekleri… Ne umutluydum aslında. Hiçbir şeyi beceremedim şu hayatta ve hâlâ. Kendime bile anlatamıyo­rum, açıklamaya çalışıyorum. Yazık. Oysa serse­rilikten perişan gezdiğim gençlik yıllarımda, pa­zarda karpuz attığım hani, cigara param çıksın diye, hep efkârlı olunan zamanlarda, gördüğüm lise formalılar öyle güzel bakarlardı ki…

Liseyi bitirdikten sonra …(‘–di’ li geçmiş zaman­lar)

Üniversiteyi kazanamayınca, ilçeye bir kitapçı dükkânı açtım. Borç harç açtığım dükkânı aske­re giderken kapattım. Geldikten sonra da tozlu rafların içinde kaybolsam da işime daha çok sa­rılarak, şükürler olsun, düzenimi kurdum. Önün­de işi var, askerden de geldi, artık vaktidir de­yip, Bekir emminin kızı Nazlı’yla nişanlandım ve altı ay sonra da evlendim. İlçeye yeni yapılan apartmanlardan birine kiracı olarak oturan ben ve eşim yeni hayata alışmaya başladık… Ak­şam kapıyı güzel çıtı pıtı tatlı bir kadının açma­sı. Bana canım falan demesi. Yemek hazır. Çay hazır. Şiir bile okudum ona. Kitap getirdim dük­kandan. Lisede bir türlü çıkaramadığımız o der­giden bahsettim. Edebiyat öğretmenimizin be­nim dizelerim için söylediği övgüleri anlattım.

İşler açılacak derken…( mesele-i öz: şimdiki za­man)

İlçedeki bakkal kırtasiye işine, bir başkası kitapçı işine giriyor. Ben herkes nasibiyle derken, onlar benim ciromu falan tahminen hesaplıyor. İşler zayıflıyor. Arabayı satıyorum, beyaz torosumu. Ama ben vazgeçmiyorum. Yine şiir yine kitap. Okumaktan daha güzeli var mı şu hayatta be, deyip eyvallah çekiyorum her şeye . Biraz zor durumlardayım ama geçer diyorum, gel gör ki bunu çevre dediğimiz o yığın hiç anlamıyor. Ka­yınpederin bir tanıdığı oluyor şehirde. Fabrikaya işçi alınacak, lise mezunu zaten hemen alırız di­yorlar, Nazlı başlıyor her gün şu işe gir, şu işe bir bak. Bakarız deyip geçiştiriyorum. Bir gün sabah işe giderken kapıda beliriyor. Sesi soğuk. Atıf ye­ter artık. Bırak şu kitabı, şiiri. Ne yiyeceğiz biz?

Şiir mi? Şiir okuyarak sigortan ödenmiyor, ço­cuğu hastaneye götürsem bir dünya ilaç parası, nasıl ödenir o? Niye aileni hiç düşünmüyorsun. Varsa yoksa kitap, şiir. Ne zaman bitecek bu hal­lerin? Biraz büyü artık!

Büyüyorken…

(güneşsizlik hâkim fiil çekimlerime, dil bilgisi ku­ralları değil).

Kapıyı çektim çıktım. Dükkânın kapısının önüne geldim. Açmadım. Şehre bir bilet aldım. Fabri­kaya başvuru yaptım. Kayınpeder falan kimseye haber etmedim. Dükkânın telefonunu verdim. Kardeş haber bekle, dediler. Üç gün sonra aradı­lar, gel başla. Kitapçıya bir satılık yazısı yapıştır­dım. Akşam, benimle konuşmayan Nazlı’ya fab­rika işi oldu başlıyorum, dedim. Kitapçıyı da sa­tıyorum. Şehirde düzene bakayım kısmetse sizi yanımıza aldırırım falan dedim. Ama nasıl atladı boynuma! İşe başladım. İki ay sonra bizimkile­ri yanıma aldırdım. Sigortam da yatıyor. Bırak(a) mıyorum ama kitapları. Ben yine aynı ben.

Evliliğimizin altıncı yılı… (gözyaşım yok üzerle­rinde ama kelimelerim ıslak. Zamanın önemi ar­tık yok).

Ben o ana kadar her şeyin başladığını hatta de­vam ettiğini düşünmekteydim. Televizyon izli­yordum. Çay içiyoruz. Nazlı dedi ki, Allah razı ol­sun babamdan. Sayesinde şu işe girdin de bak nasıl rahatız. Hem şehirde oturuyoruz hem de keyfimiz beyde yok.

O televizyon, o sehpalar, o duvarlar üstüme düştü sandım. Yarım çay bardağına sıkışıp kal­dım da boğuluyorum sandım. Nazlı konuştukça televizyonun sesini açtım. O konuştukça sesini açtım. Çayımı uzattım. Eee daha bitirmemişsin. Taze içeyim dedim hem soğudu da.

Şiir okuduğum kadın o bardakta kendimi sallan­dırdığımı anlamadı. O gittikten sonra artık böyle olmayacağına karar verdim.

Otuzuma geliyordum. Yıllardır kitaplar, dergiler, notlar, isimler. Ne sağladı bana! Benim şair ola­cağım da yok(muş). Bu “heves” artık bitsin de­dim.

Hevessiz ama hırslı günler… (kurtuluşu arıyor özneleri cümlelerimin).

O günden itibaren kitaplardan uzak durdum. Akşamları misafir ağırladım ya da misafirliğe git­tim. Musluklar bozuldu, tamir ettim. Prizler ye­rinden çıkmış, elektrikçi getirttim. Kitapları ko­lilere kaldırdım. Sigortam yattı. Beyaz siteyşın bir ford aldım. Borcunu çok zor ödedim. Koo­peratife de yazılmıştım. Bayramlarda gittik il­çeye. Kitapçı dükkânımı gördükçe burada be­nim dükkânım vardıyı anlatmayı bıraktım. Arka­daşlarla öğle aralarında müdür yardımcısı baya­nı, belediye otobüslerinin temiz olup olmadığı­nı, okeyde kimle eş olacağımı, fabrikada kimden borç alınıp alınmayacağını, konuştuk.

İş bu hikâye… (göğe bakma durağındayız).

Ama bir huy peyda oldu bende. Yaz akşamla­rı balkona oturup çay içmeye başladım. Her gün geç saatlere kadar balkonda oturur oldum. Es­kiden kitap okuduğum zamanlardı bunlar. Şim­di ise saatlerce öylece oturur, şehre bakardım. Nazlı gelirdi bazen yanıma. Komşuları anlatırdı. Nereye tatile gittiklerini, çocuklarını hangi ko­lejlerde okuttuklarını, yeni aldıkları siyah ara­bayı… Bazen dizisi olurdu. Televizyonun başın­da olurdu. Bende elimde çayım bütün gece bal­konda otururdum.

Yine bir gün balkonda otururken, ben nasıl bu hale geldim diye sorarken, bir sıkıntıdır kapladı içimi. Yalnızdım. Taşralılığımın soğukluğundan miras bu yalnızlık bir zaman şiirlerimin içinden gülümserdi. Şimdi bir balkonda oturup çay içi­yor ve Tanpınar’ın penceresini düşlüyordum. Li­sedeki edebiyat hocamın fotoğrafını gösterdiği o pencereyi. Bir kasım günü. Hoca “Huzur” u an­latırken göstermişti. O pencereden göz kırpıyor­du Tanpınar bana. Kucağında kedisi mi ne var. Pencereye yaklaşıyordum. Aaa, beyaz mantolu bir adam el sallıyor. Kafka mı o, bankta oturmuş bir şeyler karalıyor.

Nietzsche bıyıklarını düzeltiyor. Yürüyüşe çıkmış olmalı yine. Benim kitapçının önü değil mi lan burası? Valla orası.

Allah’ım diyorum şu pencere açılsa da benim­de ikametgâhım burası olsa. Pencereye vuruyo­rum. Açın diyorum. Hayatımın içine ettiniz, sizin yüzünüzden diğerleri gibi değilim, biliyor mu­sunuz? Açın, lütfen! Boşlukta takılı o pencere­de sallanıp kalıyorum. Arkama dönüyorum on­lara kızgın. Şehir doğuyor karşımda. Ben böyle işin. Beni yanlarına almaları… diyorum. Olmadı diyorum. Beceremedim diyorum. Bu hayat na­sıl yaşanacaktı bilmiyorum ama nasıl yaşanma­yacaktı, onu biliyorum. Nazlı gelmeden, bu iş bit­meli.

Deyip…

(Nazlı’nın bezgin sesi). Atıf Atıf… Kalk kalk belin tutulacak balkonda… Hııhııı… Kafam, uff. Rüyala­rım bile oyun oynuyorlar bana. Ah. Kalk hadi ye­rine yat.

Yok diyorum. İçim geçmiş kız bir anda. Çay var mı Nazlı?

Çay mı, var var… (kafasını ve ellerini sallıyor).

Rüyamda seni gördüm, diyorum. Hayırdır İnşal­lah, diyor Nazlı. Balkondan atıyordun kendini, mahalleli toplanıyor, polis, ambulans falan. Her­kes senin niye atladığını merak ediyordu. Muh­tar filan yengenin terliğiyle dolanıyordu öyle. Nazlı şaşkın, hayırlara karşı, diyor. Ürküyor, bel­li etmemeye çalışıyor. Sen arkan açık uyuyunca ondan böyle saçma bir rüya görmüşsündür, di­yor. Sen hiç ölmek istemeyi düşündün mü? diyo­rum. Amann sus gece gece.

O eski hallerin mi depreşti yine. Şu çayın altını yakayım da, deyip içeri geçiyor.

Nazlı’nın arkasından içeri girerken geri dönüp balkon demirinden aşağı bakıp, becereme­dim, beceremem de, diyorum. Anca işte rüy… Nazlı’nın içerden sesi geliyor: “ayy tüp bitti.”

Necip Tosun – Kurmacanın Büyülü Sureti

Necip Tosun – Kurmacanın Büyülü Sureti

Abdullah Harmancı 1998 ile 2013 yılları arasında öyküye ilişkin yazdığı yazıları Kurmacanın Büyülü Sureti kitabında bir araya getirdi. İnceleme değini, deneme arasında gidip gelen tümüyle öyküyü odak alan bu yazıların, öykü türüne ilişkin kuramsal, inceleme yazılarının azlığı da dikkate alındığında önemi büyük. Hele bu öykü yazılarını bir öykücünün kaleme alması bu yazıların önemini bir kat daha artırmakta.

Kitap, on beş senelik bir süre içinde yazılmış yazıların bir araya gelmesinden oluşuyor Kitap, yazarının deyimiyle “yirmi dört yaşındaki genç öykücü Abdullah’tan, otuz dokuz yaşındaki akademisyen Abdullah’a uzanan çizgide”ki tanıklıklarını, izlenimlerini yansıtıyor. Kitaba genel olarak baktığımızda öykünün nabzını tutmaya çalışan bir öykücünün günlükleri görünümündedir. Öyküyü anlamaya, onun yolunu açmaya ve okuduğundan edindiği izlenimleri okurla paylaşmaya çalışan bir öykü emekçisini görürüz. Kitap ne poetika ne inceleme olmaya çalışmayan ama öyküye nüfuz edip kişisel tanıklıklarla geniş bir çerçevede öyküye kuramsal bir tanım getiren bir yapıyı bünyesinde barındırıyor.

Bir öykücü niçin kuramsal/eleştiri yazıları yazar? Bu soruya verilen “öykü yazmayı beceremediği için” klişe cevabı günümüzde çoktan edebiyat çöplüğüne atılmış durumda. Çünkü artık biliniyor ki, her öykücünün bir öykü davası olmalı. Öykü davasından kastımız poetik bilinçtir. Elbette iyi öykü yazmak için,iyi bir kuramsal altyapıya sahip olmak işin olmazsa olmazı değildir. Ama iyi öykü yazmanın yolunun da yaptığı işe kafa yormaktan geçtiği herkesin malumu. Kuşkusuz öykücünün temel görevi öykü yazmak, öykünün iyi örneklerini vermektir. Ancak öykü davasının nitelikli eleştiri ve kuram yazılarıyla desteklenmesi gerekir. Öykücülüğümüzde görülen en büyük eksiklik öykücülerin yaptığı işe ilişkin bilgi ve birikim eksikliğidir. Oysa verili olan, birikim bilinmeden nasıl kişilikli bir öykü ortaya konacaktır? Bu yüzden her öykücünün poetik bir kaygısı olmalıdır. Günümüz yazarı, öykücüsü için edebiyatın atan nabzından habersiz, çağın sesini üretmesi zor gözüküyor. Bir öykücünün en az bir eleştirmen çabası kadar yaptığı işe kafa yorması gerekir. Böylece zenginleşecek, farklı bakış açıları edinecektir.

Öykücü bu yazılarda, kendi öykü pratiği içerisindeki okuma, yazma deneyimlerini yansıtır. Bir öykü düşüncesi, bir öykü davası,poetikası yaratır. Kuramsal bir kavrayışlaher öykücü kendi öyküsünün temellerini konuşacak, birikimle, yaşayan güncel öyküyle kendini test edecektir. Yani bir estetik savaşın tam ortasında yer alacaktır. Bugüne değin bunu öykücülerimizin yapmamış olması kaçırılmış bir olanaktır.

Bir yazar eserinin doğumu, oluşumu ve yazdığı türün edebiyattaki yerini elbette düşünecek,bir yere oturtmaya çalışacaktır. Bu nedenle sanatçıların eserlerine ilişkin açıklamaları,onların yazın tecrübelerini aktarmaları önemlidir. Zaten edebiyat dünyasında, onların sadece yazdıkları eserler değil, yazınsal türlere, edebiyata değin düşünceleri de hep önemsenmiş, eleştirmenler, incelemeciler, kuramcılar için ufuk açıcı belgeler olarak değerlendirilmiştir. Bu anlamda bir sanatçının edebiyatçının eserleriyle ilgili yaklaşımları her zaman edebiyat tarihinin vazgeçilmez kaynakları olmuştur.

Bu anlamda hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eleştirmen olan pek çok yazar anmak mümkündür. Örneğin çığır açıcı romancılığı,öykücülüğü yanında Virginia Woolf, döneminin en büyük eleştirmenlerinden biri olarak kabul edilir. Eleştirmenlerin ortak görüşü Woolf eğer hiç roman-öykü yazmamış olsaydı bile sadece bu eleştiri yazılarıyla edebiyat dünyasında var olacaktı. T.S. Eliot, Octavio Paz için de aynı şey söylenebilir. Öyle ki Eliot, şair ve düzyazı ilişkisi konusunda, “düzyazıyla test edilmeyen yazarlara” şiir yazdırmamak gerekir diyordu.Biz de ise hem ürün hem de eleştiri yazılarının en iyi örneklerini veren yazarlar olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, Selim İleri, Ahmet Oktay, Rasim Özdenören, İsmet Özel ve Tomris Uyar anılabilir. Öyle ki bu yazarlardan kimilerinin eleştiri, kuramsal yazıları örnek metinler olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır.

 

Bu anlamda özellikle öykücülerin kendi türleri üzerine konuşmaları çok önemli. Buradan sadece öyküye ilişkin düşüncelerini değil aynı zamanda öykü poetikalarını öğrenir, öykülerinin ipuçlarını buluruz.

Abdullah Harmancı edebiyat uğraşısını tümüyle öyküye odaklamış hem öykü hem de öykü üzerine yazan bir edebiyatçı. Bu yoğunlaşma da kaçınılmaz olarak ona türün inceliklerini kavrama, bir düşünce biçimi geliştirme ve öykü poetikası oluşturma zemini yaratıyor. Bu olumlu yansımayı hem öykülerinde hem de öykü yazılarında görmek mümkün.

Kitap kuşkusuz çok geniş bir zaman dilimine yayıldığı için ilgileri, dili, yaklaşımları oldukça farklı atmosferleri yansıtır. Bazen küçük bir değinidir bazen bir kitap tanıtma yazısı. Bazen de kuramsal bir iddia taşıyan niteliktedir.Ama Harmancı kuram yazılarındaki kuruluğa düşmeden bu değinileri, denemeleri yazan kişinin aynı zamanda bir öykücü olduğunu hiç unutturmaz. Bu anlamda oldukça sahici,içten bir eleştiri biçimi sergiler. Burada öznel yargılar öne çıkar metin bir iç dökmeye,hesaplaşmaya evrilir. Yazıların önemi tam da burada ortaya çıkar. Çünkü buralarda Harmancı işin mutfağında olduğu için herhangi bir eleştirmenin dikkat çekmeyeceği durumlara değinir. Bir öykücü olarak söz alır, öyküye ilişkin düşüncelerini açıklar. Öykücü-eleştirmen kimliğinin yansıması bu yazıları değerli hâle getirir. Kurmacanın Büyülü Sureti’ni değerli hâle getiren onun öykü üzerine yazılmış bir eser olması yanında bir öykücünün elinden çıkmış bir kitap olmasıdır.

Yazılar onun öykücülüğünün bir laboratuvarı,giderek okuma tecrübelerinin sesli görünümleridir. Bir öykücünün arayışları, vardığı yer, önemli duraklar metinlere yansır.Tümüyle kendinden yola çıkarak metinlere,durumlara, meselelere yaklaşır: “Evimin balkonuna oturmuş, şehir stadyumunun içimi yakan insansızlığını, başka bir deyişle stadyumun insansız boşluğunun içimi neden acıtıyor oluşunu düşünürken, bununla hiç de ilgisi olamayan bir şey daha düşünüyorum:Kimi öykülerim var ki dergileri açıp da onları okumaya başladığım zaman rahatlıyorum.”Diyerek kendi öykü serüveni, öykü kitabı oluşturma sıkıntısına geçer: “Öykücü için,yazdıklarını bir düzene koyarak öykü dosyasını oluşturabilmesi de belli başlı hayat işkencelerinden biridir. Temaları birbirine  yakın olduğu için kimi metinleri bir bölümde toplamayı kurarsınız ama öte yandan aynı hikâyeler üsluplarıyla birbirinden ayrı dururlar;tematik açıdan bir benzerlik taşımayan hikâyeler de biçimsel olarak yakınlık arz ederler. Öyküleri yazılış yıllarına göre sınıflayıp dosyalaştırmayı planladığınız vakit büsbütün bir dağınıklığa yol açtığınızı görürsünüz.”

Okuma deneyimlerinden bir yazınsal soruna, bir öykü meselesine evrilir. Örneğin Denize Açılan Kapı’yla karşılaştığında Rasim Özdenören’in öykülerinin içine girememe durumunu irdeler.Bunun hem metin yönünden hem de okur yönünden ne anlama geldiğini sorgular.Ardından okuma süreçlerinde unutamadığı öykülere geçer ve kendinde iz bırakmış öyküleri analiz etmeye, bu izin nedenlerini araştırmaya başlar. Tam burada izlenimleriyle edebiyatın meselelerini iç içe aktarmayı sürdürür.“Başaramadığı Öyküler” onun yine kişisel serüveninden yola çıkarak mesele hâline getirip tartıştığı ilginç bir konudur: “İşte bir hikâyenin, yazmayı umduğunuz bir hikâyenin başarısız olma sebebi, sizi tatmin etmemesinin sebebi, başlangıçta bulmuş olduğunuzu zannettiğiniz‘bahane’nin, ‘marifet’in, yazdıkça hiç de‘kurtarıcı’ bir ‘marifet’ olmadığını fark etmeye başlamış olmanızdır.”

Kurmacanın Büyülü Sureti hem bir öykücünün öykü yazma serüvenini aktarıyor hem de öyküye ilişkin kuramsal düşünceleri içeriyor. Buda kitabın öykü birikimi için önemli bir kaynak olma özelliği taşımasını sağlıyor.

Abdullah Harmancı – “Bu Camı Kim Kırdı?”

Abdullah Harmancı – “Bu Camı Kim Kırdı?”

Giriş

İbrahim Demirci, biri yayımlanmış üç piyes yazmıştır. Burada söz konusu edeceğimiz Bu Camı Kim Kırdı?’nın ise ilk baskısı 1996 tarihinde Konya’da bulunan Esra Yayınları tarafından yapılmıştır. “Okul Piyesleri Dizisi”nden çıkan kitabın öğrencilere yönelik bir eser olduğunu ve dolayısıyla didaktik yönünün açık bir biçimde belirgin olduğunu ifade etmek gerekir. Bir perdelik oyunda beş sahne bulunmaktadır. Birinci sahne dokuz, ikinci sahne üç, üçüncü sahne beş, dördüncü sahne yedi ve beşinci sahne yirmi beş sayfadan oluşur.

Olay

Oyunun hemen başında bir cam şangırtısı duyulur. Apartmanlar arasında kalmış müstakil ve küçük bir evin camı kırılmıştır. Bu ev, Hanife Teyze’ye aittir ve Hanife Teyze kısa süreliğine oğlunun yanına gitmiş, evi de Bekçi’ye emanet etmiştir. Bu sebeple Bekçi, camı kimin kırdığını araştırmaya başlar. Karşılaştığı mahalle sakinleri arasından her bir kişi farklı bir ihtimal üzerinde durur. Demirci, oyunun akıcılığını sağlamak ve bir anlamda “bahanesini” oluşturmak üzere böyle bir konu bulmuştur. Camı kimin kırdığı sorusu oyunun sonuna kadar cevaplanmayacaktır. Belirttiğimiz gibi, asıl mesele, bu merak etrafında izleyicinin ilgisini diri tutmak ve bu olaylar çerçevesinde kimi mesajlar vermektir.

Kişiler

Oyunun bütün sahnelerinde gözüken ve karşısına çıkan kişilere sorular sorarak oyunu yönlendiren Bekçi, kırk yaşındadır. Evlidir. Çocukları vardır. Dünyaya, hayata, insanlara, topluma bağlı, yaşama sevinciyle dolu bir kişidir. Oyun ilerledikçe, bir bekçinin nasıl bu kadar donanımlı olabileceği sorusunu, yazar, Gazeteci’ye sordurtur ve cevaplar. Bu Bekçi, herhangi bir Bekçi değildir. Ortaokulu dışardan bitirmiştir. Elinden geldiğince okur. Televizyonu dikkatli izler. Dünyaya ve hayata dair sorular sorar. Merak eder. Bu sebeple hem gönlüyle hem de düşünceleriyle herhangi bir Bekçi olmaktan çıkmıştır.

Bekçi’nin karşısına çıkan ilk kişi Hasan’dır. Elli yaşındadır. Bekçi’ye sorduğu sorulardan anlaşıldığına göre, Hasan, evinin apartman yapılmasını istemediği için müteahhide vermeyen Hanife Teyze’yi inatçı bulur. Dolayısıyla Bekçi ile karşı karşıya konması gereken, maddiyatçı bir tiplemedir. Ayrıca Hasan, Bekçi Halil’in Hanife Teyze’ye iyilik olsun diye tavuklarına bakmasını ve onun yumurtalarını almasını uyanıklık olarak değerlendirir. Yumurtaları kendisine satmasını önerir. Bu teklife Bekçi Halil alınınca, şakaya vurur. Demirci’nin yüreği -hele bir çocuk oyununda- bir kahramanının kötü olana tümüyle meyletmesine razı gelmez. Hiçbir kahramanı sonuna kadar kötü olmaz. İlk başta iyiliği gösterebilmek için, kahramanların “kötü” gibi görünmesi gerekir.

Oyunda dikkat çekici tiplerden birisi de Gazeteci’dir. Oyunun normal akışına müdahale eder. Epik tiyatro örneklerinde görüleceği gibi, bir büyü bozumuna sebep olur. Seyircilerin arasından çıkarak Bekçi’ye çıkışır. “Neden oyun oynuyorsunuz bizimle?” der. Bekçi ise ona, “Beyefendi, burası tiyatro, oyun oynamayıp da ne yapacağız?” diye cevap verir (s.42). Bu girişim, aynı zamanda yazarın elini de rahatlatır. Zira Gazeteci’nin sorduğu soruyla birlikte, cam kırma meselesi yerine daha derin meseleleri konuşmaya başlarlar. Gazeteci oyuna girerek, modern dünyanın temel meselelerinden biri olan medya etiği sorunu tartışılmaya başlanır.

Ayrıca oyunda Arzu da ilginç bir kişidir. Lise öğrencisi olmasına rağmen, kendini yetiştirmiş, medeni, aklı başında bir genç kızdır. Onun sayesinde bazı sorgulamalar Bekçi üzerinden değil de, Arzu üzerinden gerçekleştirilir. Bekçi gibi Arzu da doğru işlerin eve düşüncelerin timsalidir. Ayrıca Arzu’nun çalışkan bir öğrenci olması, Türkçeye dair bazı ilginç bilgilerin izleyici ile paylaşılmasını sağlar. Oyundaki Nine ve Dede, hem birbirleriyle çekişirler hem de yazara modern hayata ilişkin eleştiriler yapma şansı verirler.

Zaman

Hikâye, sabahın erken vaktinde başlar. Çok kısa bir süre sonra biter. Belki birkaç saatlik bir zaman diliminden bahsedilebilir. Oyun dekorunda bulunan müstakil ev, apartmanlar, oyunun zamanına ilişkin bir fikir edinmemizi sağlar. Hızla betonlaşan şehirde bağ ve bahçe kalmamış, insanlar kandil simitlerini unutmuş, oysa yaş günü kutlamaları bu törenlere çokça karşı olan dedelerce bile kutlanılmaya başlanmıştır. Zaman, modernleşmenin Türk insanı üzerindeki derin etkileri üzerinden verilir. Gayri meşru ilişkilerin meşru kabul edildiği bir zamanda, nikâhsız beraberliklerin alenen yaşandığı bir dönemde, yazar, bütün iyimserliğine rağmen bunları dile getirmekten çekinmez. Kısacası, modern edebiyatımızın en bilinen reflekslerinden biri ile yüz yüze geliriz: Ahlaksızlaşma, yabancılaşma, “zaman”ın başımıza getirip sardığı bir püsküllü beladır. Ancak Demirci, hem mizacının hem de inancının bir gereği olarak, karamsarlığı sonuna kadar götürmez. Bir noktada durur.

Mekân

Modern edebiyatımızın üzerinde çokça durduğu “ev”, modernleşmenin, yabancılaşmanın bir nesnesi olarak edebi metinlere sıklıkla yansımıştır. Bu oyunda da, bahçeli, küçük ve müstakil bir ev olan Hanife Teyze’nin evi, artık son demlerini yaşayan geleneksel hayata ilişkin bir sembol iken, çevreyi saran apartmanlar modern hayatın kaçınılmaz göstergeleridir. Bu evin yıkılmasını ve yerine bir apartman yapılmasını isteyen sokak sakini Hasan, geleneksel hayat biçimindense, maddi kazancı isteyen insan tipine uymaktadır.

Dil ve Üslup

Uzun seneler boyunca gazete ve dergilerde dil yazıları yazan ve Fransızca ve Arapçadan çeviriler yapan İbrahim Demirci’nin bu piyesi de, onun dilciliğinin sonuçlarını örnekler. Konuşan kişilerin Türkçenin atasözü ve deyimlerini sıkça örneklemeleri, ya da Arzu’da olduğu gibi, dile ait inceliklerin bir punduna getirilip söylenmesi oyunun dramatik tarafını güçlendirir. Bu arada TDK’ye de ince eleştiriler yöneltilir. “Dersaneye yahut dershaneye, hangisi doğru kimse bilmiyor, gidiyorum Halil Ağabey.” (s.32) cümlesi, bu eleştirinin ilginç bir örneğidir. “Gene, gine, yine” şeklinde farklı biçimlerde yazılan kelimelerin kesin bir imlasının olmaması da –inceden inceye- eleştiri konusu yapılır. Bunun dışında, kahramanların kendi statü ve yaşlarına uygun bir biçimde konuşturuldukları görülür. Bekçi’nin konuştuğu kimseye göre farklı bir dil kullanması Gazeteci’nin dikkatini çeker. Bekçi’nin bunu bilinçli bir biçimde yaptığı anlaşılır.

Müzik

Oyunda çocuk şarkıları ya da Klasik Sanat Müziği parçaları söylenir. Oyun gene klasik müzik parçası ile bitirilir. Yazarın bu tür uygulamalara yönelme sebebi, biraz da izleyicinin ilgisini diri tutma amaçlıdır. Aynı zamanda Ahmet Haşim üzerinden, klasik olan, kıymetli olan ön plana çıkarılır. Bir “okul piyesi” yazıldığına göre, amaç biraz da, genç insanlara çok fazla bilmedikleri bir şiir ve müzik tarzını sevdirmek, en azından onları bu şiir ve müzik ile karşı karşıya getirmektir.

Mesaj

Oyunda, baştan sona dengeli bir eleştirinin yapıldığına şahit oluruz. Bu eleştirilerin temelinde İslami inançlardan uzaklaşma, yabancılaşma söz konusudur. İnsanların kandil adetlerini unutup mesela yaş günü âdetini benimsemeleri, nikâhsız ilişkileri yadırgamamaları, medyanın okunma adına doğru olmayan şeyleri de yazmaktan gocunmaması, TDK’nin imla sorunumuzu tam olarak çözememesi, şehirlerin betonlaşması, çevre kirliliği gibi konularda eleştiriler yöneltilir. Bir kitap haricinde bütün kitapların hayatın arkasından gittiğinin ancak sadece bir tanesinin müstesna olduğunun vurgulanması, bir hadis-i şerife gönderme yapılması, yemin etmenin yanlış bir davranış oluşunun altının çizilmesi ise eleştiriden öte, doğrudan doğruya verilen mesajlardandır. Oyunun sonunda Gazeteci’nin mesleğini etik bir biçimde ifa edeceğini belirtmesi, Bekçi ile sohbetinin sonunda kendini sorgulaması ve olumlu anlamda değişmesi de oyunun açık bir biçimde genç insanlara verdiği mesajlardandır. Doğanın güzelliğinin, değerinin vurgulandığı oyunda, buna karşılık betonlaşma eleştirilir.

Mizahilik

Demirci, mizahi olana farklı yollarla ulaşır. “Entel” kelimesini “anten” olarak anlayan Bekçi (s.10), Karagöz’de sıklıkla gördüğümüz türden, bir “cehalet komiği”ne ulaşmaktadır. Hüseyin Rahmi’de çokça gördüğümüz gibi, kadınların bilgisizlikleri üzerinden de komik olana ulaşılır. Neriman Hanım, bir kedinin buzdolaplarını bile açabildiğinden bahseder (s.13). Kendisine yemin etmemesi telkin edilen çocuk “Valla billa bi daa yemin etmiycem!” (s.18) derken zıtlıklar üzerinden de komik unsur yakalanmış olur. Arzu’nun sıradan gündelik konuşmalara, dil bilgisi kurallarıyla müdahale etmesi, gene bir güldürme biçimidir.

Sonuç

Bu Camı Kim Kırdı?, edebi bir amaç taşımaktan ziyade öğrencilere bir bilinç aşılamayı hedefleyen angaje bir piyestir. Buna rağmen, yazarının edebî yetenekleri ve birikimi, oyunu sıradan bir güdümlü eser olmaktan çıkartır. Gerek oyuncuların çeşitlendirilmesi, gerek camı kimin kırdığı sorusu üzerinden yürütülen sürükleyicilik, gerekse oyunun mizahi tarafı, eserin okunmasını ve oynanmasını kolaylaştıran etkenlerdendir. Nitekim Bu Camı Kim Kırdı? çeşitli eğitim kurumlarında oynanmıştır.

Abdullah Harmancı – Tomris Uyar Poe’ya Karşı

Abdullah Harmancı – Tomris Uyar Poe’ya Karşı

2003 yılında yitirdiğimiz Tomris Uyar’ın “ardından” çok şeyler yazmak müm­kündü. Nitekim yazıldı da… Çevir­menliği, dil titizliği, “uyumsuz”luğu, öyküdeki ısrarı ya da başka bir deyiş­le ısrarla roman yazmayışı, ikinci yeni evlilikle­ri, medyayla olan daha doğrusu olmayan ilişkisi ya da ilişkisizliği, öyküdeki ustalığı, deneme ve günce yazarlığı ve saire…

Evet, Tomris Uyar 1941’de İstanbul’da doğmuş; Yeni Kolej’de, High School’da, Arnavutköy Ame­rikan Koleji’nde, İÜ Gazetecilik Enstitüsü’nde okumuş; ilk öyküsü “Kristin”i 1965’te Türk Dili dergisinde yayınlamış, ilk kitabı İpek ve Bakır’ı 1971’de çıkarmıştı. Ödeşmeler, Dizboyu Papatya­lar, Yürekte Bukağı, Yaz Düşleri Düş Kışları, Gece Gezen Kızlar, Yaza Yolculuk, Sekizinci Günah, Otuzların Kadını, Aramızdaki Şey ve Güzel Yazı Defteri olmak üzere on bir öykü kitabı yayınla­mıştı.

İyi bir çevirmendi. Sadece eserlerini çevirdiği yazarların isimlerini sıraladığımızda bile çeviri­ye verdiği emeği anlamak mümkündü. F.Scott Fitzgerald, Tennessee Williams, Vladimir Nabo­kov, Octavio Paz, Saint Exupery, Lewis Caroll, Jorge Luis Borges, Edgar Allen Poe, Virginia Wo­olf, Gabriel Garcia Marquez, Kurt Vonnegut, Ju­lio Cortazar… ve ismini anamadığımız daha nice yazardan, kahir ekseriyeti roman ve öykü olmak üzere elliyi aşkın eser çevirmişti.

Evet, Tomris Uyar “uyumsuzdu”. Zaten günce ki­taplarını da bu sıfatı kullanarak isimlendirmişti. Tomris Uyar’ın “ardından” yazılan bir yazıda, Fe­rit Edgü tam da bu noktaya vurgu yapıyordu: “Birçoğunun düşünüp de söyleyemeyeceğini ben dile getireyim: Evet, huysuzdu. Evet hırçın­dı. Evet, tersine tersine giderdi. Evet, uyumsuz­du. …kalemi eline aldığı ilk günden beri, (han­diyse doğumundan beri diyecektim) uyumsuz­du. (…)Burnu büyük olduğu için değil, kafası dik olduğu için…” Ve şu cümleler: “Neyle uyumlu olacaktı ki! (…) …yozlaşmadan payını alan, yazar­lığı, şairliği, ressamlığı, sanat adına aklınıza ne gelirse tecimselleştiren, yaratıcılıkla reklamcılığı özdeşleştiren, yarım yamalak bir Türkçeyle baş­yapıtlar üreten, ‘medyatik’ arkadaşlarıyla mı?”1

Medyanın imkânlarından yararlanmak için her türlü manevrayı göze alan kimi yazarların aksi­ne, sahip olduğu imkânları bile değerlendirme yoluna gitmemişti. Hasan Bülent Kahraman di­yordu ki: “Tomris Uyar bir Tomris Uyar imgesi ya­rattı. Bunu medyalarla içli dışlı olarak değil tam tersine onlardan uzak durarak başardı.”2

Evet, Tomris Uyar, öyküde ısrar etmişti. Roman yazmamıştı. Bu önemliydi. Zira öykü türü sene­lerce roman için atlama taşı olarak görülmüş­tü. Romanın bir şubesi gibi algılanmıştı. Tom­ris Uyar’ın kırk yıla varan öykücülüğünde roma­nı denememiş olması bile, öyküye verdiği öne­min bir ifadesiydi.

Tomris Uyar’ın “ardından” dile getirilmiş ya da dile getirilmesi muhtemel bu yargılardan sonra, yazımızın odağına yönelelim: Tomris Uyar nasıl bir öykü yazdı? Tomris Uyar neyi, kimleri yazdı?

Tomris Uyar öykücülüğünü anlamak üzere yola çıktığımız zaman, önümüze kimi kapılar açılır: Kadınların toplum tarafından gördüğü baskı, öykülerinde toplumsal olanla bireysel olan ara­sında kurduğu denge, dil titizliği, parçalı bir an­latımı yeğlemiş olması, biçimsel arayışlar içeri­sinde oluşu, gözlemci/ayrıntıcı oluşu, eleştirel bir bakış açısına sahip oluşu, buna bağlı olarak ironiden yararlanışı… gibi başlıklardan hareket­le, kendi metinleri üzerinden, Tomris Uyar öykü­cülüğüne doğru bir yolculuğa çıkabiliriz:

“Kurban”

İlk kitabı İpek ve Bakır’da yer alan bu öykü, Hacı Baba, Hacı Baba’nın kızı Hatun, damadı Osman, gelini Senem ve oğlu İsmail üzerinden anla­tılan bir kısa öyküdür. Hacı Baba Hac’dan gel­miş, gelin Senem ona birbirinden güzel yemek­ler yapmıştır. Hacı Baba bu durumdan duydu­ğu memnuniyetini ifade edince, Senem, görüm­cesi tarafından kıskanılır. Yazar, daha hikâyenin en başında zarını Senem’e atmıştır. Onu “… kardan-rüzgârdan yeni çıkmış bir çiçek dalıy­dı. Diriydi, inceydi…” diye anlatırken tarafsızlığı­nı yitirmiştir. Senem’in içinden verilen “İsmail bir gelseydi, kızmasaydı. Azıcık yeseydi şunlardan.” cümleleri, kahramanına karşı merhamet du­yan bir yazarın cümleleridir. Öyküde bir yandan Senem’in iç dünyası yansıtılmaya çalışılırken, öte yandan Hacı Baba’nın kızı ile damadının ba­balarına verdikleri borç parayı geri almaya çalış­maları fakat bir türlü Hacı Baba’ya dertlerini an­latmayı başaramamaları da sahnelenir ki, bu sa­yede memlekette kol gezen yoksulluğun da altı kalın kalın çizilmiş olur. Yazarın asıl odaklanmak istediği nokta Senem’dir. Senem’in çevresinden gördüğü baskıdır. Kocasının eve gelecek olma­sı ve geldiği zaman gördükleri karşısında takı­nacağı tavırdır. Kocası eve gelecek ve konuklara yapılmış çeşit çeşit yemeği görünce muhteme­len sinirlenecektir. Senem ise bütün bunlar kar­şısında çaresizdir.

Bu öykü kadınlara odaklanmış olmasıyla, aile içi sorunları anlatmasıyla, kadınlara karşı top­lumun acımasızlığını işliyor olmasıyla tipik bir Tomris Uyar öyküsü ise de, “Kurban”daki “taraflı” tutumun yazarın öykülerinin genel manzarasını yansıttığını söylemek haksızlık olacaktır.

“Dondurma”

Sekizinci Günah’ta yer alan bu hikâye üç bölüm­den oluşur. İlk bölümde ihtiyar bir kadının gün­lüğüne düştüğü notları okuruz. Seniha hanım, her biri de hayatı terk etmiş olan annesini, ba­basını ve kocasını rüyasında görmüştür. Bun­ları bize anlatırken, bir yandan da okul arkada­şı Sumru’dan bahsetmeye koyulur. Sumru ya­zardır. Sumru davranışları toplum tarafından ya­dırgansa da bunu umursamayan aykırı/uçarı bir kadındır. Sumru’nun öyküye girmesi tamamen işlevseldir. Sumru -tersinden- olumlu bir tiptir. Seniha Hanım toplumun isteklerine boyun eğe­rek toplumun kabulünü kazanmış ve bir anlam­da zor olanla yüzleşmeme yolunu seçmiştir. Ya­zarın bakış açısıyla konuşacak olursak olum­suzdur. Bireyliğini bastırmış, mutluluğunu kay­betmemek için kendisine acı veren durumlara da göz yummuştur. Hikâyenin ikinci bölümün­de kahramanımız susar ve yazar bize onu anlat­maya başlar. Şu cümleler önemlidir: “Yaşamı bo­yunca dünyanın gözünü üstünde duymuş, ona göre davranmış, taksiye binmeyip dolmuş ya da otobüs kuyruklarında kar-kış demeden bekle­mişti. Bakkala giderken bile hafifi makyaj yap­mıştı. Şimdilerde iyice aklaşan altın sarısı saç­larını genç kızlığında da toplamış, belinin ince­liğini, kalçalarının yuvarlaklığını kahverengi ya da gri, bol giysilerle gizlemişti.” Görüldüğü gibi Tomris Uyar, bu hikâyesinde de uzun yıllar önce yazdığı “Kurban” hikâyesinde olduğu gibi, ka­dınların toplum içerisindeki yerlerine/yersizlik­lerine işaret etmekte, toplumu, kadınların ya­şamlarındaki rengi söndüren bir baskı unsuru olarak çizmektedir. Fakat “Dondurma” hikâyesini buraya almamızdaki asıl sebep bu değildir. Bu hikâye, Tomris Uyar öykücülüğündeki iki önemli noktayı aydınlatmaktadır.

Bunlardan ilki, yukarda belirttiğimiz gibi, Uyar’ın hikâyelerinde sıklıkla karşımıza çıkan “parçalı anlatım”dır. Yazar çoğunlukla öyküleri­ni üçe, dörde, beşe böler. Bu bölümlemeler, za­mansal akışın değiştiğini gösterdiği gibi öyküyü anlatan sesin değiştiğini de gösterir. Yani kimi bölümlerde birinci tekil anlatıcı varken kimi bö­lümlerde üçüncü tekil anlatıcı bulunur. Biçimsel kaygılarla başvurulduğunu sandığımız bu yön­tem, öykülerin etkileyici gücünü azaltır. Ki öy­künün kısalığı ve yoğunluğu hatırlanırsa bu tür denemelerin ne oranda risk taşıdığı daha iyi an­laşılacaktır. Hasan Bülent Kahraman’ın “Öyküle­ri daima uçacak kadar hafifti ama zamanın on­ları uçuramayacağı kadar ağırdı.”3 cümlesindeki “hafiflik”in de böylesi bir parçalılıktan neşet etti­ğini sanıyorum.

Ayrıca “Dondurma”, Uyar öyküsündeki “ironi” unsurunu anlayabilmemiz açısından iyi bir ör­nektir. Şu satırları okuyalım: “…her gün, gazete­lerde yalnız yaşayan kadınların başlarına neler geldiğini okuyoruz. Kurallara uymamanın be­delini ödüyor zavallılar. Yine de insanlık gere­ği onlara acıyoruz, onlar adına hicap duyuyoruz. Oysa evlerinde uslu uslu otursalar, başlarına hiç­bir şey gelmeyecek. Benim geliyor mu?” Dikkati­mizi bu satırlara çeken ve ironi kavramı üzerine açıklamalar yapan Necip Tosun, yazarın bu cüm­lelerle genel anlayışa uymayan kadınlara olum­suz gözle bakan toplumu mahkûm ettiğini be­lirtir. İroni, topluma yönelik bir eleştirinin aracı olarak kullanılmaktadır.4

“Emekli Albay Halit Akçam’ın İki Günü”

Dizboyu Papatyalar kitabında yer alan bu öykü, bir emekli albayın sabah yatağından neşe içe­risinde uyanışını, gündelik işlerle uğraştıktan sonra gezintiye çıkışını, eski okul arkadaşlarıy­la bir gazinoda eğlenişini, orada sabahlayışını ve ertesi günün gazetelerine haber oluşunu an­latır. Belki de Tomris Uyar’ın en iyi öyküsüdür. Ama tipik bir Tomris Uyar öyküsü olduğu tartışı­labilir. Zira sonunda bir “kurşun”, bir bakıma bir skandal vardır. İlhamını gündelik yaşamın ruti­ni içerisinde bulan, böylesi anların öyküsünü ya­zan Uyar, şaşırtıcılığı öykü türü için vazgeçilmez bir öge saymaz. Kendisiyle yapılan bir söyleşide şunları söyler: ”Kısa öykünün çarpıcı olması bir ku­ral sayılagelmiş, ama bu kuralı dile getiren E.A.Poe bile her sayfada okura üç beş yumruk indirilmesi gerektiğini söylememiş.”5 Bize bunları düşündü­ren “Emekli Albay Halit Akçam’ın İki Günü”, aynı zamanda Uyar’ın ayrıntıcı ve gözlemci yönüne örneklik teşkil eder.

Bitirirken belirtmemiz gereken bir başka nok­ta da şudur: Uyar’ın öyküsü, toplumsalla birey­sel arasında y ankılana gelmiştir. Yaza­rın İpek ve Bakır’ın 1988’de yapılan üçüncü bas­kısına yazdığı “son söz”deki şu cümlesi önem­lidir: “Sürekli alabora olarak kötü şaşırtmacalar veren bir dil ortamında, bir kültürsüzlük karga­şasında yaşayacağını, toplumun sancılarına bir yurttaş kimliğiyle asla kayıtsız kalamayacağın için bireysel fantezilerinde bile toplumsal ger­çeklikten kaçmayacağını, bu yüzden yazar ka­natlarını yeterince kullanamayacağını ve bun­dan asla pişmanlık duymayacağını nerden bili­yordun?” 6 Kimi öykülerinde toplumsal bir bakış daha yoğun gibi gözükürken oradan bireyse­le geçmek hiç de zor değildir. Kimi öykülerinde ise bireysel bir bakıştan derhal toplumsala ge­çilebilir. Bu durumu şu cümle ile açıklamayı de­neyelim: Tomris Uyar’ın “bireysel”i de toplumsal olanın kopmaz bir parçasıdır. Kendini topluma ya da dünyaya kapamaz.

Kaynakça:

1. Radikal Kitap, 11 Temmuz 2003, sayı: 121, s.10
2. Radikal Kitap, 11 Temmuz 2003, sayı:121, s.7
3. Radikal Kitap, 11 Temmuz 2003, sayı:121, s.7
4. Hece dergisi, Ekim 2002, sayı: 70, s.85
5. Adam Öykü, Kasım Aralık 1996, sayı: 7, s.31-37
6. İpek ve Bakır, Ada Yay., 1988, 3.baskı

Abdullah Harmancı – Gıcır Kitap Cix Telefon

Abdullah Harmancı – Gıcır Kitap Cix Telefon

Şair Ertuğrul Rast’a

 

Dördüncü öykü kitabım yayımlanmıştı. Heyecansızdım. Bir gün yayınevlerinin getir-götür işlerinde çalışan her çocuk gibi yorgun ve zeki bir genç beni aradı ve açık adresimi istedi: Kitabım geliyordu. Heyecansızdım. Ama içimdeki genç adamın kitabı görmek için sabırsızlandığını fark ettim. İçimdeki genç adamın ilk kitabımın yaşadığım şehrin kargolarından birine geldiği zamanki heyecanını hatırlayarak bilgece gülümsedim. İçim sızladı: On sene olmuş.

Birkaç gün geçtiği halde hala aranmayışımdan tedirgin oldum.İnternetin başına geçip küçük şehrimin kargolarını bir bir tespit ettim ve herhangi bir kargonun herhangi bir şubesini aradım. Küçük şehirlerin kargolarında çalışan her genç kız gibi yorgun ve her gün yüzlerce insanla telefon görüşmesi yapmaktan dolayı dilbaz bir genç kız, şubelerinin sisteminde benim adımın gözükmediğini söyledi. Hayır, şirketin bütün şubelerini göremiyordu. Evet, sadece kendi şubesi için konuşuyordu. Şu halde şehirde ki tüm şubeleri aramam gerektiğini düşünüp zekâmla gurur duydum. Ama buna üşendim. Yapmam gereken biraz daha beklemekti.

Beklemeye koyuldum. Yaşadığım şehirden 115 km uzakta bir binada yorgunluktan ve uykusuzluktan gözlerinin diplerine kan oturmuş itaatkâr

ve sabırlı öğrencilerime birbiriyle bacanak olan ve ikisi de hececi olan ve ikisininde şiirleri bolca bestelenmiş olan ve ikisi de uzun ömür süren iki şairin adlarını sorup bilmemelerinden derin bir zevk alıyorken ve saat akşamın 22.45’ini gösteriyorken, telefonum çaldı. Açtım.

Bizim apartmanın kapıcısıydı. Hocam, gündüz size kargo gelmiş, bizim çocuklar almış, ben de şimdi sizin kapınıza bırakıyorum, biz bir haftalığına köye gidiyoruz da, dedi.

Kitaplarım gelmişti ve bana tam 115 km uzaklıktaydı. Arabamı beşinci vitese takıp 110’a kilitlersem tam 75 dakika sonra evimdeydim. Kitabıma dokunabilecektim. Selülozunu koklayacaktım. Dersi bitirip odama kadar yürümem 3 dakika, oradan arabama geçmem 3 dakika toplamda 81 dakika sonra kitabıma dokunacaktım.

Telefonumu kapatıp da paltomun sol iç cebinin derinliğine bırakırken, telefonumun bu kalın ve bol palto içinde ne kadar huzurlu, ne kadar sakin bir hayat sürdüğünü düşündüm. Güzel bir uyku için yorgun olmam gerekir. Acaba telefonum da yorgun mudur?

Hareketimden çocuklar ne diyeceğimi anlamışlardı. Evet arkadaşlar, dedim, tamam bu kadar yeter. Haftaya ödevlerinizi unutmayın. Ödev kimin umuru? Çocukların gözlerine kan oturmuş. Arabama bindiğimde saat tam da 22.52’ydi. Üzüldüm. Hesaplayamadığım bir dakika kaybetmiştim. Gaz pedalını kökledim. Çalıştığım küçük şehrin iyice tenhalaşmış trafiğinden hızla çıktım.

Şimdi şehirlerarası yola girmiştim ve arada 120’ye çıkmalıydım ki yol boyunca karşılaşacağım yedi kırmızı ışıkta yapacağım beklemeleri telafi edeyim.Karanlığım koyulaştıkça hızım artıyor, hızım arttıkça karanlığım koyulaşıyordu. Dördüncü kitabıma dokunmak için sabırsızlanıyordum.

Asansörden indiğim zaman katın otomatı yandı ve ben kargo paketinin dairemin kapısına tam da tahmin ettiğim gibi çaprazlama dayandırıldığına dikkat ettim. Paket umduğumdan büyüktü. Yayınevim bu defa cömert davranmış olacaktı. Bunun için ayrıca sevindim.

Evimin sıcaklığına daldığım zaman kargo paketini açmakta acele etmedim: Bu bir tören, bu bir haz, bu bir zevk, bu bir şenlikti. Üstümü çıkardım. Üstümü giyindim. Meyve salatası hazırladım. Salona geçtim. Berjerin önüne pufu kaydırdım. Battaniyemi hazırladım. Televizyonu açtım. Paketi kucağıma aldım. Televizyonda sinirlerimi bozmayacak bir tartışma programı aradım ve otomatikten sesi kapattım. İşte beklediğim an gelmişti.

Son dört senedir bir satır öykü yazamamış biri olarak, uzun senelerden beri yazdığım öykülerden bir öykü kitabı daha çıkartmayı becermiştim. Paketi açıp da ilk kitabıma dokunduğumda içim yandı. Dört senedir öykü yazamadığıma göre, bir daha kim bilir ne kadar uzun bir zaman sonra böyle gıcır bir kitabım olacaktı. Kim bilir belki de hiçbir zaman böyle gıcır bir kitaba dokunamayacaktım. Yazmam gerekiyordu. Mesela dört sene sonra gene bir gıcır kitabım olabilmesi için yazmam gerekiyordu.

Kitabımın kapağına ancak kendi kitabını ilk defa görmüş bir yazarın tavır alışıyla tavır aldım ve şöyle bir kendimden uzaklaştırarak baktım. Bir daha baktım bir daha baktım. Kendimi tanıyordum. Kim bilir kaç defa daha böyle böyle böyle bakacak, bu kitabın sayfalarını karıştıracaktım. Kaç defa kaç defa.

Hiçbir öykü üzerinde fazlaca odaklanmadan ordan burdan sayfalardan pasajlar okuyacak, kim bilir kaç defa sayfalarını parmaklarımın arasında rüzgârlayacaktım. Bir yazım yanlışı görürüm de içim yanar diye pek de üzerinde durmayacaktım sayfaların. Kitaba doyana kadar böyle böyle kim bilir kaç ay, kaç hafta…

Derken gözüm televizyon ekranına ilişti. Kitaplarla ilgili bir belgeseldi. Kitabımı bir yana bırakıp televizyonun sesini açtım. Korktuğum şey oluyordu:Gönlümü birkaç günlüğüne saran kitap sevgisi, kitabımın sevgisi, şimdi ufaktan ufaktan pörsüyecekti. Ukala belgesel sunucusu diyordu ki… Kitap bildiğimiz biçimini aldıktan sonra milyonlarca milyonlarca kitap var edilmişti ve her yıl dünyada bilmem ne kadar kitap yayınlanıyordu, ben düşünüyordum ki, bu kitapların her var edilişinde, ben düşünüyordum ki şimdi, her müellif, aptalca, safça, salakça bir sevinç yaşamıştı. Bir tamamlanmışlık, bir tamlanmışlık duygusu yaşamıştı. Bir huzur, bir tatmin yaşamıştı. Bir iyilik, bir güzellik, bir babalık duygusu yaşamıştı. Ben de o milyonlarca saftan biriydim işte. Safça, aptalca bir duyguydu bu.

Şimdi ben kendime kallavi bir kahve yapacak, huzur içinde bir uykuya dalacaktım. Kendimden memnun. Ne aptalca, ne budalaca, ne komik, ne boş…Günlerdir içimde büyüttüğüm güzellik, işte ufak ufak sarsılıyordu. Sabahın olmasına

saatler vardı ve ben, sabah olana değin, biliyordum ki kendimle didişip duracak, kendimle uğraşıp duracak, fani bir kitaba duyduğum bu aptal bağlılığı sorgulayıp duracak, küllü men aleyha fan, deyip duracak, şu kadarcık bir mutluluğu bile kendime çok görecektim. Tam da bu saadet anında sesi kesilmiş bir televizyondan gelen bir kurşun.

Eyvah ki eyvah…

Sen kimsin, kitapları milyarlara ulaşmışların yanında, sen kimsin, tarihi değiştirmiş kitapların yanında, sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin… Kıyamet koptuğunda bu kitaptan bir zerre bile kalmayacak! Rüzgârla bakalım kitabının sayfalarını, zaman da seni rüzgârlayacak. Ne sen olacaksın, ne de bu aptal seksen sayfalık kitap! Zavallı seni! Zavallı!

Paltomun sıcacık cebinde uyuyan telefonumun yerinde olmak istedim bi an. Çünkü o fani olduğunun farkında değil. Çünkü onun uçup gidecek mutlulukları yok! Çünkü o neye sarılsa sarıldığı bin bir parça olmuyor. Yerle yeksan olmuyor. Sarıldığım her şey solmak zorunda mı? Sevdiğim her renk, kokladığım her çiçek? Bağlandığım her bel? Bitmeyecek bir sabah, solmayacak bir yüz yok mu? En iyisi bir telefon olmak. Bir palto olmak. Bir masa örtüsü olmak. Bir televizyon ekranı. Bir döşeme olmak. Bir urgan olmak. Bir yağlı urgan olmak, bir ince boğaza geçmek. Yok ben gene telefon olmaya tavım. Hafif, sessiz, cix bir telefon. İşin bitip de bir çöplüğe fırlatıldığında, bu soysuz hareketten haberin bile olmaz!! Çöplüğün dipsiz karanlığına doğru:

Kayb olur,

def olur,

…tir olur gidersin!

Televizyon: Allah seni ne etsin

Abdullah Harmancı – İnce İnsanlar

Abdullah Harmancı – İnce İnsanlar

Ahmet Aka’yı ne zaman tanıdım? İlk karşılaşma nasıl oldu? Ne­ler söyledik birbirimize? Bunu hatırlamıyorum. Ama Ahmet Aka’nın Merhaba gazetesinin eski versiyonu olan Türkiye’de Yarın’da şiirler ya­yınladığını hatırlıyorum. Tanışmadan önce ünü­nü duymuştum. 1990 yılında Merhaba kuruldu ve mesela Hakan Albayrak bu gazetede bir süre çalışmıştı. (Gazete gözümüzde ne kadar büyü­müştü!)

Konya İmam Hatip’te okuyoruz. Milli Gençlik Vakfı Sayha adında bir dergi çıkartıyor. Bu dergi­de şiirler yayınlıyorum. Şimdi Karaman’da yaşa­yan Hasan Erkan’la, Kayseri’de yaşayan Kani Çı­nar ağabeyler bizi gayretlendiriyorlar. Mesela Kani Çınar’ın bana İsmet Özel okuyup okumadı­ğımı sorduğunu hatırlıyorum. Bir süre Erbain’le gezdiğimi. Kendimi önemli bir adam gibi hisse­diyordum. İşte bu günlerde, Ahmet Aka hayatı­ma girdi. Artık şimdiki belediye binasına bakan büyük bir apartmanın üst katlarındaki Merha­ba bürosuna sık sık gitmeye başlıyorum. Ahmet Aka’nın odasında olmak; şiir, öykü, roman ko­nuşmak, çay içmek, heyecanlarımızı anlamayan ve bilmeyen dış dünyadan biraz olsun kaçabil­mek, bir sığınak bulabilmek anlamlarına geliyor. Uzun seneler böyle devam diyor. Zaman zaman Merhaba’da bir şeyler yayınlıyorum. Şiir, eleştiri yazıları yazıyorum.

Derken üniversite zamanı geliyor. Üç ay kadar Merhaba gazetesinde “Cumartesi Edebiyat” baş­lıklı bir sanat sayfası çıkarıyoruz. Bu ismi sanı­rım Mehmet Harmancı öneriyor. Demek ki 19, 20 yaşlarındayım. 1992, 93, 94… seneleri. 1996 sonrasında, öğretmenlik sebebiyle Konya’dan uzaklaşıyorum. Aka’nın Eylül macerası da o gün­lere denk geliyor. Ahmet Aka demek, kitap, ga­zete, dergi çıkarma planları yapan adam de­mektir. Bütün bu planlar beni de heyecanlandı­ rıyor. Eylül’ün bazı sayılarında çok hüzünlü de­nemeler kaleme aldığımı hatırlıyorum. Hepsi var arşivimde. Ama o arşivi açacak ve dergi, ga­zete sayfaları arasında gezinecek mecalim yok. Bunun ruhuma verdiği ıstırabı bilemezsiniz. Eski dergi sayfalarını karıştırmak ruhuma derin bir acı veriyor. Evet. Bildik duygu. “Geçiyor olmak”. Yakıcı bir şey. Sevgili Mehmet Ali Köseoğlu, Ah­met Aka ve ben, bir yerlerde oturup Eylül dergi­si için planlar yapıyoruz. Sonra ben Konya’dan uzaklaşıyorum. Döndüğümde Mehmet Ali’nin sitem ettiğini hatırlıyorum. “Hani bize destek ve­recektin?” edasıyla…

Seneler akıp gidiyor. Ahmet Aka çalıştığı gaze­teleri değiştiriyor. Benim Ahmet Aka’yı ziyaret yerlerim değişiyor sadece. Konularımız, esprile­rimiz, meselelerimiz, dertlerimiz pek değişmi­yor. Derken -benim itirazlarıma rağmen- gazete­ciliği bırakıp matbaa kuruyor. Şimdi matbaasın­da ziyaret ediyorum onu. Sonunda elime bir ki­tap tutuşturuyor. Ahmet Aka’nın son kitabı: İnce Düşler. 2012’de Çimke Yayınları’ndan çıkmış. Aka’nın kendi yayınevi.

İnce Düşler’i açıp okumaya başladığım andan itibaren, geride kalan çeyrek asır geçiyor göz­lerimin önünden. İlk kitabını 1990’da yayınla­mış Ahmet Aka. Dört şiir kitabı, bir de romanı var. İnce Düşler, onun altıncı kitabı. Kitabın türü için ne diyeceğiz? Şiirlerle şiirsel düzyazılarını bir arada toplamış, diyorum ben. Kitabın başın­da yer alan şiirsel düzyazılar bir bütünlük içeri­yorlar. Kitaptaki şiirlerin bir bölümü de bu şiirsel düzyazı örnekleriyle uyum içinde. Ancak şiirle­rin diğer bölümü için bu bütünselliğe uydukla­rını söylemek zor.

Aslında şehir üstüne düşünen, şehri yazılarına, incelemelerine konu edinen akademisyenler için, yazarlar için önemli ipuçları barındırıyor ki­taptaki “mensure” de denebilecek bu şiirsel düz­yazılar. Hemen bütün yazılarda şehre seslenili­yor. Ahmet Aka metinlerinin tipik özelliğinin yo­ğun duygusallık ve aynı şekilde yoğun karam­sarlık olduğunu hatırlayacak olursak, bu yazılar da tipik Ahmet Aka metinleri. Karamsarlıklarının altında gerek yazarın kendi mizacından getirdi­ği genetik refleksler gerekse modernleşen, be­tonlaşan, ruhunu yitiren, öz yapısına uygun ol­mayan bir biçimde yenileştirilen Konya’ya duyu­lan üzüntü var.

Bu yazılar genel anlamda bir ağıt. Modernle­şen Konya’ya ağıt. Buradaki trajik unsuru daha da trajikleştiren, yazıların boğazımıza bir dü­ğüm olup durmasına sebep olan şey, Aka’nın Konya’yı bir şair gibi, bir dost gibi, bir yaren gibi seviyor olması. Bakın ne diyor: “İçimdeki şehir büyüyor. Büyüyor içimdeki sevinç. Karatay ne kadar da güzel Allah’ım. Mevlana ne kadar da hoş. Işık böcekleri gibi toplandık burada. Ey şe­hir! Ey en güzel insanlar memleketi! Araplar, Se­dirler, Ellezin Kavakları ey… Türbe önünde fay­tonlar yutan şehir. Samanpazarı’nda yaşlı dün­ya çocukları… Ladik halısında ilmik olan ip. Kayalıpark’ta simit satan Cevahir…”

Bir şehri böylesine sevince, onun hızla betonlaş­ması, öz ruhundan uzaklaşması da Aka’nın acı ve acıklı şeyler söylemesine, eleştirilerini “kahr”a dönüştürmesine sebep oluyor. İşte kitapta yer alan şiirlerin de tam da buradan başlaması gere­kirdi. Dolayısıyla şiirlerle mensurelerin bir dosya bütünlüğüne sahip olmalarını beklerdik. Bazı şi­irler dışında bu bütünleşme sağlanmamış. “Sen Konya Olsan” şiiri ise, bu bütünlüğü tam olarak sağlamış şiirlerden. Ahmet, bu kitabında eski şi­irlerine de yer vermiş. O sebeple, zaman zaman Necip Fazıl kokan heceli şiirlere, zaman zaman içinde bir İslam devrimcisinin genç ruhunun depreştiği delişmen şiirlere rastlıyoruz.

Ahmet Aka, benim için, Konya’yı Konya yapan birkaç kişiden biridir. Çok duygusaldır. Kırılgan­dır. Biraz alıngandır. Gani gönüllüdür. Seni Ne İhtiyarlattı’nın ilk öyküsünü ona ithaf etmiştim. Öykü dikkatle okunursa, neden ona ithaf edildi­ği anlaşılacaktır. Vesselam!

Numan Altuğ Öksüz – Eceli Gördüm

Numan Altuğ Öksüz – Eceli Gördüm

Hocam Abdullah Harmancı’ya

Mübarek cuma günü… Ayaklarımı yıkayıp abdes­timi tamamladığım anda müezzinin sesi camlardan süzülüp evin içine aktı. Tey­zemin hediyesi Bursa işi havluyla bileklerimi ku­ruladım, çoraplarımı ayağıma geçirdim, salanın bitmesini bekledim.

Salâ bitince terliklerimi giydim, ceketimi çektim ve camiye vardım. Yeşil demir kapının önü daha namaza vakit olduğundan tenhaydı. Adımla­dım, bir köşeye oturdum. Şadırvandan gelen su sesine kaptırdım kendimi. Suyun dinlendiren tı­nısıyla ferahlarken, su sesine inlemeler karıştı. Suyun sesi başkalaştı. Etrafıma bakındım. Ben­den başka duyan yok gibiydi. İyice kulak kesil­dim. Su sesi, inlemeler… Şadırvanın altı tuvalet. Acaba oradan mı geliyor suya acılık katan inil­tiler?

Şadırvanın etrafında yarım tur dolandım. Tu­valetin kapısına varınca dondum kaldım. Yer­de uzun bir sakal, yeşil bir takke, mavi bir göm­lek… Her namazda arkasında saf tuttuğum Mü­ezzin İsmail Amca sol omzunun üzerine yığıl­mış yatıyordu. “Ahhh, ahhh, kurtarın.” Biraz evvel suya karışan sesler şimdi doğrudan kulaklarıma çarpıyordu; hem de daha acı bir şekilde. Hemen dizlerimin üstüne çöktüm. İsmail Amca’yı sırt­lamak istedim; beceremedim. O ellerime sarıl­dı, bakışları gözlerime süzüldü, nefesle boğulan kelimeleri dudaklarından boşluğa düştü.

Bağırdım, çağırdım… Duyan olmadı.

İsmail Amca’nın elleri pazılarıma yapıştı. Ha­yat kadar sert bir tutuştu bu; etim acıdı. Tenime saplanan parmakları Azrail’le yaptığı cenkte yar­dım arar gibiydi.

Kendimi yırttım… Gelen olmadı.

Beyazı sararan gözleri gözlerime ilişti. O an ha­yatı anladım, zamanı kucakladım, eceli gördüm. “Bırakma beni.” diyordu bakışları, bana sığını­yordu İsmail Amca. Ben kimim ki? Gücüm ne ki? Neye yeter ki?

Genç bir gölge düştü İsmail Amca’nın yüzüne. O da bağırdı, çağırdı. Olmadı. Koştu etrafı aya­ğa kaldırdı. Tuvaletin önü bir anda kalabalıklaş­tı. Sırtladık İsmail Amca’yı caminin avlusuna ta­şıdık; kavak ağacının gölgesine yatırdık. Etrafı ayağa kaldıran genç, tıp öğrencisiymiş. Öksürt­meye çalıştı İsmail Amca’yı, ceplerini yokladı, “Dilaltın nerede?” falan dedi. İsmail Amca işitmi­yordu onu; sarı gözleri bana kilitlenmişti ve hala “Kurtar.” diyordu. “Ben kimim ki? Nasıl kurtara­yım? Ne yapabilirim ki?”

Ambulansın çığlığı avluya çarptı. Ardından bir bayanın sesi kalabalığı ikiye böldü. “Açılın.” di­yen hemşire İsmail Amca’nın ellerini ellerimden aldı. Sedye geldi, araca taşıdık. Yeni bir çığlık koptu ve ambulans yola koyuldu…

Ertesi gün, ondan sonraki gün, öbür cuma eza­nın sesi farklıydı; o günden sonra hep aynı za­manlamayla, sonuna doğru camiye vardım. Ter­liklerimi ayakkabılığa koyup yerimi aldım. Diz­lerimin üzerine çöküp başımı kaldırdım. İsma­il Amca yerinde yoktu; kameti takım elbiseli bir adam getiriyordu.

Abdullah Harmancı – “Yoksa” İçin 15 Not

Abdullah Harmancı – “Yoksa” İçin 15 Not

 1. Nermin Tenekeci, 1971 doğumlu ve hatırlayabildiğim kadarıyla 1990’ların ortalarından itibaren dergilerde öyküler yayımlamaya başladı. Ancak ilk kitabı Yoksa’nın (Okur Kitaplığı, 2010) yayımlanması için otuz dokuzuncu yaşını bekledi. Bunun sebeplerinden biri, öyküsünü olgunlaştırmayı sabırla beklemiş olmasıyken, bir başka sebebi de hakkında yazılmış bir yazıda da belirtildiği gibi, “sessiz sedasız” bir yazı üretimini tercih etmiş olmasıdır. Bir başka deyişle, yakın olunması gereken yerlere yakın olamayanlar, kitaplarını zor yayınlatırlar. (Nermin Hanım’la Bilim Sanat Vakfında kısacık bir görüşmemiz olmuştu, sevgili Gülnihal Ümit’le birlikte. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir irtibatımız olmadı. Dolayısıyla bu cümlelerin bütün sorumluluğu bana aittir. Kendisinden aldığım herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.) Sadece sanatına eğilip ona yoğunlaşmak ve “iyi işler” çıkarmak -bu ülkede- asla yeterli değildir. Yoksa, son senelerde yayımlanmış en sıkı öykü kitaplarından biriyken, kaç kişinin bunun farkında olduğunu merak ediyorum doğrusu. Kitap dergilerini saran “sektörel” yazılar, edebiyat dergilerini kaplayan hatır-gönül yazıları gerçek okuyucuda ciddi bir güvensizlik doğurdu. Her kitap iyi, her kitap güzel, her kitap sıcak, her kitap cici… Kimse eleştirinin sahici yüzüyle hesaplaşmak niyetinde değil. Doğru cümle kuramayan, bir öyküyü kurgulamayı başaramayan kişilerin kitap değil kitaplar yayımlamayı başarmalarını nasıl açıklamalı? Her neyse. Bu tatsız mevzuları geçerek Yoksa’ya odaklanalım:
 2. Nermin Tenekeci, yazar profiline bakıldığında, İslami duyarlığa sahip kadın öykücülerimizden biri. Üç şeyi birden söylemiş olduk: İslami duyarlığa sahip bir kesimden, öykü yazıyor ve kadın… Kendisiyle aynı sosyolojik özelliklere sahip kadın öykücülerimizle kıyaslandığında ise, daha ilk adımda onlardan ayrılıyor. Öykülerinde İslami bir duyarlığın altını çizmediği gibi, dindar, muhafazakâr gibi sıfatlarla tanımlanabilecek insanların öykülerini de yazmıyor. Yazmalıydı, demiyorum. Ancak son senelerde, öykücülüğümüzde, böylesi bir duyarlığın çokça işlendiğini, dinî yaşama biçimlerinin İslami kesimlerde yetişmiş öykücüler tarafından sıkça dışlaştırıldığını biliyoruz. Tenekeci, tersine, biraiçen, barlarda oturup kalkan, bıçkın, tehlikeli, günahın ya da suçun çevresinde dolanan kişilerin hayatlarını büyük bir ustalıkla kayıtlara geçiriyor.
 3. “Suç”, daha çok cinayet, Yoksa’nın temel izlekleri arasında. Üçüncü sayfa haberlerinin bir biçimde öyküleştirildiğini görüyoruz. Bir gazete haberinde donan acı finallerin, geriye doğru sarılmasıyla öykülerin, farklı zaman ve mekânlarda, farklı kişilerle canlandığını görüyoruz. Bir anlamda, insanların nasıl olup da suça bulaştıklarını, hapsaneye düştüklerini anlıyoruz.
 4. Tenekeci, aynı zamanda bir portreleme ustası. Öykü kişilerini birkaç fırça darbesiyle fakat enfes detaylara girerek canlandırıveriyor. Zaman zaman karşımızda bir Peyami Safa zekâsını görür gibi oluyoruz. Detayları seven kadın ruhu, öykü türünde doğrusu çokça işe yarıyor. Yoksa’nın muharriri de, bu detayları uzun cümlelerle ve yaşanmışlık hissi vererek canlandırmasını biliyor.
 5. Türk öyküsünün son senelerde yoğun bir biçimde entelektüel kişinin öyküsüne yöneldiğini ve bir entelektüelin iç dünyasına eğildiğini hatırlayacak olursak, Yoksa’da bizi şaşırtan özelliklerden biri de, halktan insanların, sokaktan insanların yansıtılıyor olması. Bazen bir gündelikçi kadın, bazen bitirim otoparkçı iç dünyasının bütün beşeriliği içerisinde gözlerimizin önüne seriliyor. Öykücüler okuyup yazan insanlardır ve dünyaya entelektüel gözlüklerinin gerisinden bakarlar. Bu da, onların öykülerini, daha çok okuyup yazan, aydın kişilerin hayatlarıyla doldurmalarına sebep olur. Zira kolay olan budur. Zor olan ise, başkasını yazmaktır. Başkası kimdir? Çehov’un adını hiç duymamış kişidir. Öykücü için… İşte bu uzaktaki adamın öyküsünü yazmak, kitap dolu bir odada yaşayan öykücülerimiz için elbette zordur. Bu sebeple, Ayfer Tunç, Mustafa Kutlu, Nermin Tenekeci önemli bir iş çıkartmaktadırlar, diye düşünüyorum. Ve tabii burada sayamadığım diğer “başkasını” yazan yazarlar.
 6. Bu halktan tipler, düz ve sıradan kişiler de değildir. Tenekeci, halk insanlarını büyük bir derinlikle sunarken, bıçak sırtında yaşayan kişilerin hayatlarını anlatır. Bunlar bir biçimde gazetelerin üçüncü sayfalarına çıkarlar. Bitirim, karanlık, tehlikeli kişilerdir. Suça bulaşmak üzeredirler. Ya da suçun feriştahına bulaşmışlardır çoktan.
 7. Öykülerde ciddi bir nihilizmin kol gezmesi de buraya kadar anlattıklarımızdan sonra, beklendik bir durumdur. Nihilizm, hayatın anlamsızlığı, hiçliği, bunalım, bitmişlik duygusu, kişileri en yakın noktaya, intihara yaklaştırır. İntihar neredeyse bütün öykülerde bir çare gibi durmaktadır. Kahramanlar hayatlarının ışığını yitirirler ve kendilerine bir çıkış aramak yerine intihar biçimleri üzerine düşünürler. Cinayetin de bu değer ve ışık arayışında kişilerin karşısına çıkan bir çare olduğunu düşünebiliriz.
 8. Başını alıp gitmek, terk etmek, uzaklaşmak, bilinen ortamların dışına çıkmak da belki intihardan ve cinayetten önce, öykü kişilerinin başvurduğu kurtuluş yolları arasındadır. Kişiler hayatlarına bir çıkış yolu bulamadıkları için, mekânlarını değiştirerek kendilerine bir “yeni hayat” kurma umudu taşırlar. Ancak bu gidiş, Yoksa’da daha çok, gidenin değil, geride kalanın perspektifinden sunulduğu için, derin bir acıyla birlikte dışlaşır. Bir başka deyişle, terk edilen sevgililerin ya da aile fertlerinin acısı, bu “gitme”lerin sonucu olarak çıkar karşımıza.
 9. Aşkın daha çok bıçak sırtı bir cinnet duygusu içinde anlatıldığını görürüz Yoksa’da. Yani terk edilmenin özellikle kadın öykü kişisi üzerinden verilmesi biçiminde bir aşk anlatısına rastlarız. Kitabın son öyküsü olan “Sen de Sev ama Sevilme”, terk edilen bir genç kızın gözünden anlatılmış nefis bir öykü. Nefis diyorum, zira duygusallık dozunun çok iyi ayarlanmış olduğunu görüyoruz. Terk edilen genç kız gibi biz de acı çekiyoruz, içimiz yanıyor.
 10. Kadın öykücülerin aksine, Nermin Tenekeci bir feminizm peşinde değil. Sahurda gelen ya da kusursuz piknik arayan erkeklerden yakınmıyor. Yakınma duygusu, pek çok kadın öykücünün metinlerini çözümlerken karşımıza çıkan önemli bir ipucuyken, Yoksa’da kadınlar daha çok anlatılsa da, yazarın böyle bir endişe taşımadığı açık.
 11. Yazarın öykülerini kurarken okura haddinden fazla güvendiği ve zaman, mekân atlamaları yaparak okurun zekâsını ve takip gücünü haddinden fazla zorladığını da söylememiz gerekir. “Yirmi Altı Saniye” öyküsü buna örnek. Öykü kişileri oldukça fazla ve ne kadar dikkat etseniz de, öyküyü takip edemiyor ve bütünlüğü kaçırıyorsunuz.
 12. Tenekeci’nin dile olan hâkimiyeti, bütün öykülerde bizi kendisine çeken cazibe noktasını oluşturuyor. Şimdi okuyacağımız paragraftaki “klişeler”, halkın evlilik müessesesine bakışını, özellikle halk kadınlarının iç dünyasını bütün gerçekliği içinde veriyor: “Seni mağazada göstermişler. Çok beğenmiş. Semiha illa ki olsun diyor. Bir evin bir oğlu. Görümce, elti, kayınbaba derdi yok. Yalnızca hastalıklı bir anası. …Semihaların sokağındaki manavcı. Yaşı senden biraz büyük. …Eli ekmek tuttuktan sonra gül gibi geçinir gidersiniz. İsterim ki bir an önce yerine yerleştireyim seni, mürevvetini göreyim, bir kere gör, konuş…” (s.100) Burada, halkımızın hayatındaki klişelerin, aynı zamanda konuşmalarına da yansıyan klişelere dönüştüğünü görüyoruz. Halkın, klişelerle düşündüğünü, konuştuğunu ve yaşadığını unutmayalım. Tenekeci; şiirli, betimleyici, uzun cümleli, çarpıcı bir üsluba sahip…
 13. Şarkı sözlerinden de sıklıkla faydalanan Nermin Tenekeci, öykü kişilerinin sosyal statülerini, kişilik özelliklerini yansıtmak amacıyla bu ibarelere başvuruyor. Genellikle yapıldığının aksine, yazar, çok vurucu, veciz, insanın içini sızlatacak bir şarkı sözü yerine, daha sıradan, az bilindik ve özelliksiz sözleri alıntılıyor. Zira seçkin kimselerin hayatlarını öyküleştirmiyor. Şarkı sözlerini özellikle seçmiyor.
 14. Zaman zaman ironiden faydalanıyor. Ancak ironiyi çok fazla önemsemiyor. Öykülerinin daha çok duygusal bir iz bırakmasını arzu ettiği için, ironiyi kıvamında bırakıyor.
 15. Bir terör gazisinin eşinin iç dünyasını ya da bir Almancı’nın Avrupa’da yaşadığı ötekilik duygusunu anlatan Nermin Tenekeci, yaşadığımız günlere selam veren konulara eğilmesini biliyor. Ama genel manzaraya bakıldığında, yazarın egzotik, fantastik öyküler yazmak istediği gibi bir düşünceye de kapılıyoruz: Anlatım biçimi, üslup, oldukça şiirsel ve yazar öykülerinde duygusal bir atmosfere ulaşmak amacıyla, leitmotiflere, kelime, ibare, cümle tekrarlarına sıkça başvurduğu için, gerçekçi konuların bile egzotik bir atmosfere “bulandığını” görüyoruz.

Sonuç: Tenekeci’den beklenen, daha velût olması -evet, yeterince üretken olmadığını düşünüyorum- ve bugüne kadar yaptığı gibi “sessiz sedasız” öykü evrenini örmesidir.

Abdullah Harmancı – Nuri Pakdil: Yakın Plan Sekanslar

Abdullah Harmancı – Nuri Pakdil: Yakın Plan Sekanslar

1.

Edebiyat dergisinin sayfaları arasında dolaşıyorum: 1969 Şubatından, yani derginin ilk sayısından başlayarak, sayı sayı, sayfa sayfa, yazı yazı sindirmeye çalışıyorum dergiyi. Zihnime değil, ruhuma değiyor dergideki yazılar. Zira zihnime değil ruhuma değmesi için yazılmışlar. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz “şey” var Edebiyat’ta. Bugün insanımızda zayıflaşmış, cılızlaşmış olan “şey” var. Edebiyat dergisinde yazılan her yazı, her şiir, her not, her deneme, her eleştiri, her değini, tümüyle dinî bir endişeden neşet ediyor. Bir “dava” var ve bu “dava”nın etrafında halkalanmış bir küme imanlı adam, bir ateşin etrafına çemberlenmiş ve bu ateşin sönmemesi için uğraşan habire ateşin altına çalı çırpı yetiştiren kişileri andırırcasına, durmadan yorulmadan harlandırıyorlar ateşi. Bir nöbetleşe çalışma gözleniyor. Şiir, deneme, öykü, çeviri, toplantı, söyleşi… Kalemler, kendi adlarını bırakıp takma adlarla nöbetlerine devam ediyorlar. Maksatları “çok satmak” değil. Maksatları imza günleri yapmak değil. Maksatları kitlelere açılmak değil. Maksatları fiyakalı fotoğraflar çektirip geniş okur kitlelerine kavuşmak değil.

Tam da 2012’den baktığımız zaman  Edebiyat’ın sayfalarına, bugün neye muhtaç olduğumuzu, bugün en fazla neye ihtiyaç duyduğumuzu görebiliyoruz. Bugün bize lazım olan yeni bir edebiyat dergisi değil. Bugün bize lazım olan yeni bir romancı, yeni bir öykücü, yeni bir şair değil. Bugünün edebiyatçısı, -diğerlerine bir şey demeye hakkım yok; kendisini dindar olarak niteleyen şair ve yazarlardan bahsediyorum- kendi adını Türk edebiyatının şairleri, öykücüleri, romancıları arasında bir yere, ama iyi bir yere yazdırmak gibi, daha da kötüsü, kitaplarıyla para kazanmak gibi, bir isim yapmak gibi tümüyle dünyevi hedeflere kaptırmıştır. Tepeden tırnağa bireyselleşen, tepeden tırnağa çıkarcılaşan, tepeden tırnağa dünyevileşen dünyanın geri kalanı gibi, bugünün dindar edebiyatçısı da son derece dünyevi, bireysel, çapsız, sıradan hedeflere odaklanmıştır. Postacılar dergi, kitap getirmeye yetişemiyor; kitaplığımızın raflarında, dergiden kitaptan yer kalmıyor; herkes “yazar”, herkes “şair”, herkes “entelektüel”, herkesin dergisi var, herkes “yoğun”, herkes üretken, herkes “başarılı”, herkes sevimli… Ancak ne var ki… Bereket yok, feyz yok, ihlâs yok, huzur yok, sükûnet yok, mutmain kalpler, mutmain gözler, mutmain gönüller yok… İşte bu sebeple anlamlı Edebiyat dergisinin sayfaları arasında dolaşmak, dergideki yazıları okumak, Nuri Pakdil’e ve yazdıklarına odaklanmak, onun ne yapmaya çalıştığına bakmak, ne yaptığına bakmak… İşte bu sebeple Edebiyat’a ihtiyacımız var.

 

2.

Özkaymak’la Karaman’dan Konya’ya geliyorum. Yolculuğum yetmiş beş dakika sürecek. Çantamda, yolda okumak üzere yanıma aldığım Edebiyat dergisinin tüm sayılarını içeren bir cilt var. Ama ben alışkanlıkla “mytv”min tuşlarına basıyorum. Bir haber kanalında Suriye konuşuluyor. Her şey birdenbire oluyor. Programı yöneten sarışın bayan, “Acaba Türkiye yanlış ata mı oynadı?” deyiveriyor. Acaba Esed’in yanında yer almamız gerekmez miydi? Karşısındaki uluslar arası ilişkiler uzmanı bey’in ne cevap vereceğini merakla bekliyorum. Belki içine yuvarlandığım acı kuyusundan bu bey’in cevabı beni kurtarabilir. Çene sakallı ve fularlı bey her manaya gelebilecek uzun cümlelerden sonra ce vabını “diye düşünüyorum” diye bitiriyor. (Uluslar arası ilişkiler uzmanı beylerin cevapları beni her zaman irkiltmiştir. Filistin’de Müslümanlar ölüyor olabilir, onlar böylesine duygusal bağlamda konuya bakmanın sakıncalar içerdiğini filan söyleyiverirler. Elimden geldiğince uluslar arası ilişkiler uzmanlarının yorumlarını izlememeye çalışırım bu sebeple.) Haber kanalındaki programı yöneten sarışın bayan sorusunda ısrar ediyor. “Ya Batı ülkeleri Esed’i gözden çıkarmamışlarsa, o zaman halimiz nic’olur?” Suriye’de Müslümanlar üç yüzer beş yüzer ölüyor. Bizse yanlış ata oynamış olabilir miyiz, sorusunun peşindeyiz. At burada neye tekabül ediyor? Üç yüzer beş yüzer ölen Müslümanlara mı? “Mytv”mi kapatıp çantamdan Edebiyat dergisinin tüm sayılarını içeren cildini çıkartıyorum, cilt oldukça kalın ve büyükçe… Çevremdekiler, bu tuhaf görüntünün tadını çıkartmak üzere bakışlarını bana doğrultuyorlar. Öyle ya, yüz yıl yolculuk etseniz, Edebiyat dergisinin tüm sayılarını içeren bir cildi otobüste, önündeki servis masasının üstüne yayarak okumaya çalışan birini zor görürsünüz. Onlara hiç aldırmadan, Edebiyat dergisinin Ağustos 1977 tarihli sayısında yayımlanmış, Faslı şair Abdullatif Labi’nin “Doğu Çağrısı” adlı şiirini okumaya başlıyorum:

“Bütün gece kar yağdı üstüne Kudüs’ün
düşümde Kudüs kavranılmıyordu
ölümün örtüsünü çekmişti üstüne
bir de sarhoş asker örtüsünü
yabanıldı Kudüs
adsız gizliyordu bedenindeki dövmelerini
gizliyordu kubbelerini
bağış bağırlar
yalnızca göstermek için tırmıklanmış yamacını
can çekişiyordu düşümde Kudüs
akbabaları gözetleyen surların üstünde
ve oğulları ağlıyorlardı
boğazında bıçak
güzeldi Kudüs
kıvrılıyordu ölü yatağında…”

3.

Elimde Hece dergisinin Nuri Pakdil ve Edebiyat dergisi için hazırladığı özel sayı var. 23 Mayıs 2012 akşamı. Bu dergideki “Çelik Adam” başlıklı yazıyı okuyorum. Akşamüzeri. Apartmanımızın bahçe kapısına dikilen hanımeli çiçeğinin kokusu açık olan penceremizden geçerek bana kadar ulaşıyor. Bahar gelmiş. Çiçekler açmış. Bir milyon edebiyatçının bir milyar kere yazdıkları, yaza yaza da bitiremedikleri bu muhteşem duygu, bu iyimserlik, bu mutmainlik hissi birden bir telaşa evriliyor: Telefonum çalıyor. Arayan İbrahim Demirci ağabey. Ertesi gün için bir haber veriyor. Heyecanlanıyor, şaşırıyorum. Nuri Pakdil Konya’ya geliyor! Nuri Pakdil! 20 yılı aşkın bir zamandır kitaplarını okuduğum, hemen her fırsatta edebiyatçı arkadaşlarımla sohbetlerimize konu ettiğimiz Nuri Pakdil, çelik adam, duruş ve tavır adamı, Roma’ya “put kuyusu” diyen adam, Bağlanma’yı yazan adam, Bir Yazarın Notları’nı yazan adam, Edebiyat dergisinin mimarı, eylem adamı, susuş adamı Nuri Pakdil… Artık beni bir heyecan alıyor. Acaba neler olacak? Acaba neler yaşayacağız? Acaba neler konuşulacak? Acaba konuşulacak mı?

……..

24 Mayıs 2012: Nuri Pakdil’i Konya’da karşılayan bizler için unutulmayacak bir gün oldu. Konya’da kaldığı yedi saat boyunca neredeyse her dakika beraberdik. Bu beraberlik büyük oranda “sükût suretinde” geçti. Birkaç sekans:

 1. Kahvaltı sırasında, yıllar önce Konya’da geçirdiği zaman dilimlerinden ilginç anekdotlar aktardı. Konya valisi ile aralarında geçen bir diyalog ilginçti. Sebze fiyatları konusunda ciddi bir adaletsizliğe şahit olduğunu ve bu durumu valiye bildirdiğini söyledi. Ve valinin ilginç cevabını… Bir şeye dikkat ettim: Bu anekdot Pakdil’i tümüyle ele veriyor. Pakdil emekten yana, yoksuldan yana, haksızlığa, haksız kâr etmeye karşı ve bizlere Konya’yla ilgili olarak anlattığı küçücük bir anekdot bile bu durumu ortaya koyuyor.
 2. Aziziye camiinin etrafından uçuşan güvercin lere gösterdiği ilgi. Konya’nın eski çarşısında yürürken esnafa selam verişi. Türbelerin duvarlarından öteye geçmemesi ve her türbede uzun uzun dua edişi. En önemlisi, bir dikkat abidesi. Çevresindeki insanlara, eşyalara, satıcılara, satılanlara karşı gösterdiği ilgi büyük.
 3. Hüseyin Su’nun takvim yırtıklarını okuyanlar, onun yeme içme konusunda ne kadar dikkatli biri olduğunu bilirler. Dikkatli, titiz gibi kelimeler aslında meramımızı anlatmaya yetmiyor. Soğuk su içilmesine, yemeğin tadına bakmadan önce yemeğe tuz atılmasına gösterdiği tepkiler okuduklarımdan hep hatırımdaydı. Bunları bizzat da görmüş oldum.
 4. Pakdil ele geçirilemeyen bir adam. Daima size mesafeli bir ufuk gibi. Pakdil bize hep uzaktı. Ancak bu bir kibir uzaklığı değildi. Bir gönül uzaklığı değildi. Bir burnu büyüklük değildi. Âdeta kendi dünyasında yaşıyor. Sorulunca kısa cevaplar. Nadiren birkaç cümlelik açıklamalar. Bir de o akşam Regaip kandili idi. Pakdil’in bu kandili ne kadar benimsediğini keşke herkes görebilseydi. Kendisinin bu konuda aranmasını ya da birilerini bu sebeple aramayı öylesine önemsiyordu ki, bu durumun, onun kişiliğini veren nefis bir örnek olduğunu düşündüm. Bir şeye sınırsız bağlanmak, bir şeye hesapsız gönül vermek, bir şeyi çok önemsemek; dergiyi, yazıyı, dostluğu, davayı, insan olmayı, eylemi, tavrı, başkaldırmayı… Her şeyi Regaibi benimser gibi benimsemişti kısacası.
 5. Bizim için bu günün en unutulmaz sahnesi şüphesiz istasyondaki ayrılma sahnemizdi. Kucaklaştık. Trene bindi. Trenin kapısından bize el sallayacağını beklediğimiz bir anda. İşte o işareti yaptı: Allah bir!!! Dakikalarca o halde kaldı. Bu günü yaşayan bizler için unutulmaz bir andı. Unutulmaz bir fotoğraf. Asla zihinlerimizden silinmeyecek bir işaretti bu. 78 yaşında değildi, 18 yaşında bir gence dönüşüverdi o an. Gözlerimiz buğulandı. Kalplerimiz hızlı hızlı çarptı.

 

4.

Yıl 1995 Ocak ayıymış. Demek ki üniversite üçüncü sınıfım. Konya’da Eğitim Fakültesinde okuyorum. Bizden bir alt sınıfta, şimdilerde Niğde’de “Defter K” adlı sanal derginin editörlüğünü yapan aziz dost Halil İbrahim Tongur’un çıkardığı sonradan bizim de dâhil olduğumuz Gülyağmuru adlı bir edebiyat dergisinde Nuri Pakdil’le ilgili bir yazı yazmıştım. Bu yazının başlığı “Nuri Pakdil’e Uzaktan Bakmak” adını taşıyordu. Zira Pakdil hakkında söylenenler ve okuduklarım üzerinden bende kalan izlenimlere bağlı bir yazıydı o yazı. Daha yeni yeni yazma, okuma denemeleri yaptığımız bu günlerde, bizim için böyle bir dergi çalışması içinde olmak çok önemliydi. Heyecan vericiydi.

Daha çok Pakdil’in efsanevi kişiliği üzerine odaklanan yazının son satırlarını buraya alıyorum: “Bir gün Nuri Pakdil’i görürüm yahut onunla tanışırım diye korkuyorum. Ruhumda taşıdığım o hayali ve tahmini portrenin yıkılmasından ve bir daha dönmemek üzere kaybolmasından dolayı… Bu yazımın mahiyetini tayin eden o özgür ve uzak konumumun sayesinde oldukça huzurluyum… Korkuyorsam, işte bu huzurun kaybolmasından korkuyorum…”

Pakdil’i görmüş ve onu gözlemlemiş biri olarak, bu görüşmeden sonra içimdeki hayali ve tahmini portreden hiçbir şeyin kaybolmadığını, belki bu portrenin daha da güçlendiğini ifade etmek isterim.