Etiket: NKM Yayınları

Ahmet Aksoy – Ne Dedimse Kendime

Ahmet Aksoy – Ne Dedimse Kendime

Eğitimci-Yazar Musa Mert’in “Ne De­dimse Kendime” isimli kitabı, NKM Yayınları arasında yerini aldı. Kitap, modern dünyanın savrulan insanına hayat gidişatında birtakım sapma­lar olabileceğini güçlü bir şekilde hatırlatarak onu nerede durduğunu sorgulamaya çağırıyor. Bunu yaparken de buyurgan bir üslup yerine iğ­neyi önce kendisine batırmayı tercih ediyor.

“Ne Dedimse Kendime”, Musa Mert’in ilk kitabı. Sekiz yıl boyunca yazdığı yazıları bir araya topla­yan yazar, eserini “kalemiyle yaptığı hasbihalle­rin bir dışavurumu” olarak niteliyor. Bu sebeple yazılarının çoğunda okurla sohbet eden bir üs­lup göze çarpıyor.

Mert, kitabın “Yüce Dost’a…” başlığını taşıyan ilk bölümünde Hz. Peygamber’in hayatına dair ya­zılara yer veriyor. Hz. Muhammed’in hayatını an­latırken son derece akıcı bir üslup kullanan ya­zarın, siyer yazımı konusunda büyük bir usta­lık sergilediği dikkatlerden kaçmıyor. Kur’an ve sünnet referanslarıyla anlatımını temellendiren yazar, günümüze yaptığı seyahatlerle, ulaşılmaz bir peygamber algısı yerine modern hayat için­de peygamberi nasıl konumlandırdığımıza vur­gu yapıyor.

İkinci bölüm kitabın ismiyle müsemma bir bi­çimde “Ne Dedimse Kendime” başlığını taşıyor. Daha çok eğitim eksenli yazıların bulunduğu bu bölümde, yazarın eğitimci yönünün ön pla­na çıktığı görülüyor. Yazılarda özetle eğitimcili­ğin toplumda hafife alınmasından kaynaklanan problemlere ve bunlara bir cevap olarak Ebu Hanife’nin eğitimci yönüne, toplumu derinden etkileyen maddi ve manevi hastalıklara ve bun­ları aşmada eğitimin rolüne değiniliyor. Kita­bın sonuna doğru olumsuz ve olumlu insan tipi­ni resmeden yazar, ilk bölümde anlattığı “Üsve-i Hasene” olan Hz. Peygamber’in, modern insanın dünyasına nasıl ve ne şekilde yansıdığı sorusu­nu zihinlere düşürüyor.

Musa Mert, kitabın sonunda okuyucusuna ken­disine ayırdığı zaman için teşekkür ediyor. Söy­lediği her şeyi önce kendisine söylediğini vur­gularcasına “Ne Dedimse Kendime” isimli yazıyla son buluyor kitap. “Allah ellerin(m)izi bırakma­sın” duası, hayatın uzun bir yolculuk olduğunu ve insanın her an düşebilme potansiyeli taşıdı­ğını kazıyor hafızalara.

Kitabın girizgahında, yazmanın salih amel oldu­ğu sürece anlam taşıyacağını ve yapılan işlerde halis niyetin önemini vurgulayan yazarın bu ilk kitabının halisane ve salih bir amel olarak defte­rine yazılması dileğiyle…