Hasan Demirci – Muamma

Hasan Demirci – Muamma

Kafamda bir tahtakurusu
Kafatasım bir tahta
Kafamda bir yarasa
Kafatasım kan
Kafamda bir rüzgar
Kafatasım bir yelken
Kafamda İpek böceği
Kafatasım dut yaprağı
Kafamda üç aylık bebek
Kafatasım bir göğüs
Kafamda süpürge
Kafatasım toz yumak
Kafamda bir çift dudak
Kafatasım bir suni teneffüs
Kafamda bir Çiçero
Kafatasım sağır
Kafamda bir fare
Kafatasım peynir
Kafamda bir vakumlu dünya
Kafatasım bir lügat
Kafamda bir kelebek
Kafatasım ömrü bir günlük
Kafamda bir balta
Kafatasım balta girmemiş bir orman
Kafamda kedicik
Kafatasım miyav miyav
Kafamda ölü
Kafatasım teneşir
Kafamda tren
Kafatasım demiryolu
Kafamda bir meyhane
Kafatasım köpek öldüren
Kafamda iki gönül bir olunca
Kafatasım samanlık seyran
Kafamda ağlayan bir bebek
Kafatasım cami avlusu
Kafamda çocuk
Kafatasım pamuk helva
Kafamda bir köpek
Kafatasım bir uyluk kemiği
Kafamda bir kadın
Kafatasımda başımın eti
Kafamda bir Yunus
Kafatasım inleyen bir dolap
Kafamda bir Salvador
Kafatasım yedi renk
Kafamda hırsızın biri
Kafatasım açık unutulmuş pencere
Kafamda Azrail
Kafatasım aralanmış bir kapı
Kafamda mesela bir sözgelimi
Kafatasım söz gidimi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>