Mehmet Harmancı – Lâmelif

Mehmet Harmancı – Lâmelif

Evvelde harfler vardı. Âdem’e, Havva ile birlikte verilen ilahi hediyelerden biri de harflerdi. Âdem, harflerle kelimeleri, kelimelerle isimleri, isimlerle insaniyeti inşa etmişti.

Zaman geçti. Âdem cennete yeniden çekildi. İnsanlık babasız kalmış, kafası karışmış; gönlü de bulanmaya başlamıştı. Tabii dilleri de dolandı. Dolandıkça dilleri, harfleri, kelimeleri, isimleri mânâda aynı kalmak kaydıyla, şekilde, işarette dolambaçlı haller aldı.

Harfler; elifbalar, alfabeler, abeceler halinde manga manga insanlığın arasında dolandı. Birbirlerinin yerine vekâleten bakarak insanlığın mânâyı da hepten kaybetmesine engel olmak için çırpınıp çabaladı.

Yine bir gün harfler acil koduyla, toplantıya çağrılmıştı. Meselenin yeni yapılan bir harf inkılâbı olduğu da bildirilmişti.

Cümle hurûf içinden, arap-fars elifbaları ile latin alfabesi toplantının esas çağrılısı olarak ortada toplanmış, diğer bütün bütün harfler onları çepeçevre kuşatmışlardı.

Kim kimin yerini tutacak, mânâ nasıl korunacak, bu Türkler bu işin altından nasıl çıkarılacak diye epey tartıştılar.

Giden harfler, gelen harflerle eşleşti, görüştü, değiş tokuş işlemi için epeyce çaba harcadılar. Bir devir-teslim tutanağı üzerinde anlaştılar. Kim, kimin yerini tutacak üç aşağı beş yukarı belli olmuş iş neredeyse nihayete vasıl olmuştu ki canhıraş bir feryat koptu.

Bu sayhayı duyan cümle harflerin gönlü kan, gözü yaşla dolmuştu. He’yi 2 görmeliydiniz hele: İki gözü, iki çeşme…

Feryadın sahibi Lâmelif’ti.

Benim yerimi kim tutacak diye feryad ediyor. Kollarını birbirine çarparak kendini helâk ediyor, inliyordu:

Lâ diyen kalmayacak. Lâ diyen kalmayacak. Lâ diyen kalmayacak…

Lâ diyen kalmazsa İllâ diyen de kalmaz, deyip deyip, kendini alıp alıp meydanın orta yerine çalıyordu.

1 – Adı: Lâmelif ( ), Sesi: Lâ, Manası: Hayır (Asla)

2 – ه

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>