Mevlâna Celâleddin Rumî – La İlahe İllallah

Mevlâna Celâleddin Rumî – La İlahe İllallah
Redifli Gazel Tercüme / Tasnif : Ali Bektaş

Ne hoş sancak ne hoş alem. La ilahe illallah
Evc üstüne bastı kadem. La İlahe İllallah

Musa gibi o padişah, geçti dü alemden nâgâh
Şaştı kaldı hest-ü adem, lailahe illallah

Ezel bezminde mahlukat; hayasından aldılar tat
Safaya erdiler o dem. La İlahe İllallah

Bir kez sitem etse eğer; yüz binlerce lütfa değer.
Ne de hoştur o bir sitem. La İlahe İllallah

Her ne yana kılsa nazar, Açılır bin bağ u gülzar
Yeşerir bin bağ-ı irem. La İlahe İllallah

Bahr-i gamdan azad eder, nâşâd iken dilşâd eder
Erişirse lutf-u kerem. La İlahe İllallah

Canına ermişse eğer; bûy-i cananımdan haber
Ne dert kalır ne de elem. La İlahe İllallah

Gel ey gözlü gözüne sen; sürme çek Şah-ı Tebriz’den
Hiç kalmaya ah-u nedem. La İlahe İlallah

Elestü Rabbik hitabın, duyan cümle canlar şahın
Der gönülden yüz bin naem. La İlahe İllallah

Lutf-u atâ cennetidir. Yârelerin merhemidir
Ne hoş şifa, ne hoş merhem.La İlahe İllallah

Gönül ihrâmını giyer, ol Tebriz’i tavaf eder.
Tebriz’dir gönlüme harem. La İlahe İllallah

Ne güzeldir işte o an; belirse kapıda canan
Kimdir desem; dese benem. La İlahe İllallah

Bu gazel Divan- Kebir ’de he ( ه) har finde, La İ lahe İ llallah redifli tek gazeldir.
Hazret ’in gazelde kullandığı kafiye, mim ( م)’dir. Hece ile yapılan çeviri/düzenlemede kafiyeye riayet edilmeye çalışılmıştır.
A.baki Gölpınarlı cilt 3 syfa 269.
Bediuzzeman Furuzanfer cilt 2. gazel no:2407

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>