Rıdvan Ünal – Anaekruh

Rıdvan Ünal – Anaekruh

Bir dağ sarsıldı
Göğsünden içre ayaklarını sakladı
Yalpaladı
Yalpaladı
Yalpalandıkça bir ağrı
Yalın bir çocuk
Ek almış haliyle parantez içinde bir adam
Ham ve arî
Saf kumaş derili
Dağ-ı çarptı
Özkemikleri çatı tuttu
İnsanlık otağı o insanlık çadırı
Çarp-ım tablosunda hep anılan
Hem çarp-ım hem çarp-ılan
O büyük rakam (odağı)
Ki onların sırtlarında
Bir şelale ordu-su
Taşır sızının kavmini
Dağ “sızıkavmi” suyun ruhu.
Rahmi suyun bengisu
Nice seneler su yonttu sular taşladı
Çağı çağlarla biledi
Ölçtü biçti kesti
Sularla kurula-n-dı
Durula-n-dı
İlk aşı zamanı sabahçağı
Göğsünden önce sabaha kalktı
Maya tuttu toprağın kavı
Ezeli kav ebedi
Maya tuttu su
Tutuştu o su
Dibace:
Dağ köküne eklendi
Doğ köküne ek ruh
Anaekruh
Ana + ek + ruh

Ve artık o büyük kuşlar tünedi içimde
Kırık kemiklerim
Artık kırık kemiklerinle kaynamaya hazır

Bir insan sarsıldı
Dağ olduğu yerde kalakaldı
Sessahibi bir ses
Bir ses ki iyelik ekiyle ses
Ki o ses
Ufkun baş treni
Rayları medeniyet bekçili
O ses ki
Göğe hizalı susuşun şekli
Göğe hizalı çağrının şekli
Beş vaktin şekli
Şekil değil özün şekli
Ol cümlenin ruh şekli
Şeklin dış şekli
Kapsayan kavrayan parmak
Avuç içre pınar
Müebbet kaynak

İnsan sarsıldı? İnsan sarsıldı? İnsan sarsıldı?
İnsan sarsıldı mı? İnsan sarsıldı mı? İnsan sarsıldı mı?
Sarsılsaydı insan sarsmaz mıydı? Sarsılsaydı insan sarsmaz mıydı? Sarsılsaydı insan sarsmaz mıydı?
İnsan sarstı mı? İnsan sarstı mı? İnsan sarstı mı?

Sükûneti Arapça
Dil kökü
Kaygısız imla Telaşlı ve telaşsız
Bir tespih gibi çekilen yol
Bit
Me
Di
Su dağlardan inmedi
Gök sarsılmadı
Sükûneti Arapça
Dil kökünde Allah
OL
MA
DIK
ÇA
Sürgün verecek çiçek kimindir?
Anaekruh
Ana + ek + ruh

Ve artık o büyük kuşlar tünedi içimde
Kırık kemiklerim
Artık kırık kemiklerinle kaynamaya hazır

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>