Vural Kaya – Şiir Mektebi

Vural Kaya – Şiir Mektebi

Üçüncü sayımızda başlattığımız Şiir Mektebi geleneğini sürdürmek istiyoruz. Bütün zorluklarına rağmen bu meşgale bize huzur vermektedir. Bize gelen şiirleri değerlendirmek, genç şairlerin yönsemelerine katkı sağlamak amacıyla ortaya attığımız Mektep fikri beklemediğimiz ölçüde tepkiyle karşılandı. Bu tam da bir mahalle sorunu aslında; yersiz yurtsuzluk sorunu… Şair Osman Konuk’tan alıntılayarak söylersek “eleştirisizlik terakkiye manidir”. Eleştirinin kötü, itici bir şey olduğu fikrini savunanların kesin biat ile yetiştirildiklerinde şüphe yok ve fakat şiir biat kabul etmiyor. Yani bizim Mahalle Mektebimiz farklıdır dostlar! Bunu etraflıca anlamanız bizim de işimizi kolaylaştıracaktır.

Bize gelen şiirlere eleştiri bile yazmadık, sadece ne yönde ilerlemeleri gerektiği hususunda ufak girizgâhlar geçtik, hepsi bu. Fakat bu bile kıyametin kopmasına sebep oldu, olabildi. Yazık mahalleye; mahalle eleştirisizlikle büyümek niyetinde. Şiir yayınlamaya uzun yıllar önce başlamış ve hâlâ şiirleri üzerine bir tek kalem oynatılmamış şairler var mahallede ve ülkemizde. Bunlardan olmak istemeye can atmanızı anlamaya çalışıyoruz ve fakat anlayamıyoruz. Bir de şu var: üçüncü sayıdan itibaren daha ağır ağabeylerin ablaların dergide yer edindiğine dair dedikoduların dolaştığını duyduk; üzüldük. Yeni şekillenişimizde kimin ne kadar genç, kimin ne kadar yaşlı olduğunu ve kimlere yer verdiğimizi ve yer verdiklerimizin gerçekten de istidatlarına binaen bunu hak ettiklerini açık etmesi bakımından şiiri yayınlananları bu sayımızda değerlendireceğiz. Kendisini yetiştirmek üzere yola çıkanların da buna hakkı olduğunu göstermek istiyoruz ayrıca. Endişemiz şiir, sadece şiir…

Kimsenin onuruyla oynamak derdinde de değiliz, mektep canlılıkla abad olsun istiyoruz. Tek endişemiz bu.

Genç ey! Şiirle diril!

Basit mazeretlerle çıkma okurun karşısına. Basitleşme de! Mahalle Mektebi köşesinde değerlendirilmek istemiyorum mesajlarını da sil mail kutumdan! Yetişmek endişesini endişe edin ve ilerle; diyeceğimiz bu kadar.

MUSTAFA DEMİR: 1988 Elazığ doğumlu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı üçüncü sınıf öğrencisi. Dördüncü sayımızda “Sancıyan” isimli şiirine yer veriyoruz. Mustafa Demir, İkinci Yeni’den başlamak suretiyle yeni şiir okumalarına giriştikten sonra şiirinde ivme kazandı. Bu sayıda yayınladığımız şiiri durumcu bir şiir. Dış dün ya etkisini, dışsallığı şiirine katmayı başarabilmiş Mustafa Demir. Bundan böyle okumaları ve şiirin ilerlediği yöne bakabilme yetisi ve gücü Demir’i daha da ilerletebilir. Mustafa Demir Mahalle Mektebi’yle şiire giriş yapmıştır. Kendisinden yana reyimizi heba etmeyeceğine kesin bir inançla inanıyoruz. Mustafa Demir sonsuz okumalar umranında kendisiyle şiir bağlamında yüzleşecek, bu inancımızı dikkate alması mühim.

A.Kerim ALTUN: 1991 Rize doğumlu.  Sinema ve müzik ile ilgili. Mimar Sinan Üniversitesinde Sosyoloji okuyor. Hurufat ve Dergâh’ta yazı ve şiirleri yayımlanmış. Konuşan özneyi önceliyor, bu iyi. Lirizmi epik söyleyişlerle ilerletiyor Kerim Altun. Başıbozuklukları şiirinden kovmayı başarabilmiş diyebiliriz. Bu dikkatten kopmadan şiirdeki ilerleyişini ve okumalarını, canhıraş çalışmalarını sürdürmeli.

Ümit ERDEM: 1988 Muş Malazgirt doğumlu. Selçuk Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi. Bu sayımızda Ümit Erdem’in Hayırsız Pencere şiirine yer veriyoruz. Daha önce farklı dergilerde şiir yayımlayan [Müsvedde, Temrin, Başkalarının Hayatı, Habis] Ümit Erdem, yeni şiirin aktığı mecrayı algılamasıyla önemli aşamalar kaydetmiş genç bir şair. Şiirimizin yeni yönsemelerinin farkında olmasının yanı sıra canhıraş çalışması gerektiğinin de farkında. Bu farkındalığı onun şiirde ilerlemesini sağlayacak etmenlerden biri. Bu farkındalığını iyi kullanmasını beklediğimiz bir şair Ümit Erdem.

Ertuğrul RAST: 1986 Konya  doğumlu.  Konyalı. ODTÜ İnşaat Mühendisliğini dün [10.02.2012] bitirdi. Gelecek vaad  eden  gençlerden.  İlk  şiiri  Mahal le Mektebi’nde yayımlandı. Ardından İtibar ve Aşkar’da da şiirler yayımladı. Şiirde hızla yol almak konusun  da ısrarcı tutumunu önemsiyoruz Ertuğrul Rast’ın. Şiirde çalışmayı kendi dünyasında önemli bir mesele addettiği kadar şiir çevirisine de girişmesi göz doldurucu Ertuğrul’un. Rahat, konuşma diline yaklaşık ve fakat şiirselliği de ıskalamadan şiir kuruyor oluşunu önemsiyoruz ayrıca. Gidişatında derinleşerek sıkı işlerle okur karşısına çıkacağını, daha da etkili şiire doğru ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu inancımızı boşa çıkartmaması temennimizi yinelemekle yetiniyoruz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>