Vural Kaya – Şiir Mektebi

Vural Kaya – Şiir Mektebi

Şiir Mektebi’nden Merhaba. Mahalle Mektebi’ne gelen şiirleri kısa kısa incelemek, değerlendirmek endişesiyle oluşturduğumuz Şiir Mektebi’mizin temel işlevi yahut amacı şu: Şiire yeni başlamış yahut da şiirde yeni görünme gayre ti güden arkadaşlarımızın şiirlerini ele alıp şiir gönderen Mektep müdavimimize geri dönmektir. Şiirde önceden başka dergi ya da mahfillerde görünmüş isimlerin şiirlerine değerlendirme ve inceleme boyutunda değinmeyeceğiz. Edebiyat müdavimleri bilir ki önceden dergilerde isimleri görünmüş kişilerin şiirleri şairin kendisini yeni başlayanların ürünleri ise dergiyi bağlar. Bu ilke doğrultusunda yeni isimlerin yayınlanması ya da yayınlanmaması durumlarında Şiir Mektebi’miz Türk Şiirine katkı sağlamak amacıyla gırtlak patlatacak. Yoksa ki kimseye ders vermek niyetinde değiliz. Mektep eğiticidir. Öyleyse işlevine uygun hareket edebilmenin gayretini güdüyoruz hepsi bu. Umarız maksat hasıl olur, verim elde edilebilir. Şiir yüzde elli ilhamsa yüzde elli çalışmakmış; habire çalışmak… Hem ayrıca biz biliriz ki hiç kimse anadan doğma şair değildir. Şu halde diyoruz ki kırılmak yok ha, şiirde daima çalışmak esastır. Bıkmadan usanmadan çalışmak… Vira bismillah deyip Şiir Mektebi’mizin kapısını üçüncü sayımızdan itibaren açıyoruz.

Rumeysa Betül Mert: Rumeysa Betül Mert’in bize “Gül Kızı” isimli şiiri ulaştı. Şiir yoğunluklu duygusallık barındırmakta. Salt şiir için yeterli bir özellik değil duygu ya da duygusal etkilenimler… Rumeysa Mert’in şiirsel sesi çocuk şiirlerine daha yakın bir formda. Bunu Rumeysa iyi değerlendirmeli bizce. Çocuk şiirinde de nitelikli ürünlere ihtiyacımız var. Metinlerini çocuk şiirine dönüştürmesini öneririm. Fakat bunu yapmak modern şiir formlarından ve işleyiş kalıplarından daha kolay bir şey değil. Aksine çocuk şiirleri için çok çalışmalı. Klasik şiirimizi de modern zamanlardaki şiirleri de iyi bilmekten yani çok okumaktan ve bütün bu birikimleri çocukça bir dile dönüştürme gayreti gerek. Bütün bunlarla birlikte çocuk şiirlerine giriş sürecinde Rumeysa’nın Fazıl Hüsnü, Cahit Zarifoğlu, Gökhan Akçiçek, Mustafa Ruhi, Mevlana İdris, İbrahim Alaaddin Gövsa, Yalvaç Ural gibi çocuk şiirleriyle de meşhur şairlerimizi de okuması, değerlendirmesi gerekmektedir.

Rufeydanur Ceylan: Rufeydanur’un bize “Gri Bir Gökyüzünün Altında Çekilmiş Bir Şehrin Fotoğrafı” isimli şiiri ulaştı. Rufeydanur Ceylan, imge kullanımlarına eğilmeli bizce. İmgeyi atlamamış, imgesel ifadelendirmeyi zorlamakta; bu iyi. Fakat yerli, yerinde imge kullanımına mütekamilen hakim olamama durumu söz konusu. Bu problemi aşarsa daha iyi şiirsel metinler ortaya koyacaktır Rufeydanur. Rufeydanur’un sıkı tuttuğu şiirsel metinlerde sloganlaştırma ve söylevi yüksek değerde işleri dikkate değer. Rufeydanur, şiire başarılı olduğu alanlardaki belirginliğine kısmen zayıf kaldığı yönlerini iyileştirerek devam edebilir kanısındayız. Eski şiirimizi ve modern şiirimizi didik didik etmesini yani sıkı bir şekilde Türk Şiirini takip etmesini öneririz.

Emre Gürkan Kanmaz: Emre Gürkan’ın bize “Hayatı Bana Öğretemeyecek Olana” isimli şiiri ulaştı. Şiirsel metnin şiire giden yolda kimi zorlamaları çalışkanlık gösterisini işaretliyor bize. Bu şiir için gerekli bir atılım ve fakat yeterli değil. Hatta bir şiir için henüz yolun başı demektir. Emre Gürkan’ın da diğer arkadaşlarımız için sürekli vurguladığımız Türk Şiiri bilgisine sahip olması gerekmektedir en başta. İmgeyi, çağrışımı, simgesel çıkışları yerli yerinde kullanması gerekmektedir. Mesela “İşte yine latince ıslanıyor yapraklarım” gibi dizelerdeki imgesel ilgi ve çağrışım zayıflığını bertaraf edebilmeli en başta. Ayrıca gereksiz zorlamaların da sentetik söyleyişleri körüklediğini söylemek isteriz. Zoraki oluşturulmuş dize kurmalar ve dizeler arası bağ kurma mevzusuna da sağlam bir şiirsel akılla eğilmeli Emre Gürkan.

Abdurrahman Çiçek: Abdurrahman Çiçek bize dört şiir göndermiş. Dört şiir içerisinden en görkemli metin “İnfaz Korkusu”. İn faz Korkusu’nun girişi özellikle şık bir girizgah olmuş: “Tüm kahvehane uğultularını topla/Topla; göm bir sardunyanın dibine”. Fakat bu girizgah “Akşam Kızıllığından” dizesi ve sonrasında savrulmuş. Savrulma öyle böyle değil, toplumsal gerçekçi bir şiir görünümü sonradan kimi yerlerde sembolik şiire kimi zaman ise imgeselliği abartılı duygu şiirine yaklaşmış. Şiirin tarz problemi değil elbette tek problem. Yeni şiirimizi yeterince tanımamaktan kaynaklanan ses dağınıklığı da büyük problem Abdurrahman Çiçek için. Bunları bertaraf edebilecek yeteneği var Çiçek’in ayrıca. Bu yeteneğini zorlamalı bizce.

Afra Kutluğ Benli: Afra’nın bize Karanfil Kokulu Kadın isimli şiiri ulaşmış. Şiir diyorum, şiirsel metin demiyorum dikkat edilirse. Evet Afra, aynı şiire eğilirse daha da şiirleştirirse burada yayınlayabiliriz elbette. Birkaç iyi rötuşla yeniden bekliyoruz Afra’nın şiirini. Kumaş sağlam ve fakat işçiliği de yüksek kalitede istiyoruz Afra.

Turan Gündüz: Turan Gündüz’den daha sağlam metinler beklediğimizi ifade etmekle yetiniyoruz.

Rabia Boran: Rabia Boran’ın bize Eski ve Ölü Olanlar İçin Ağıt başlıklı bir şiirsel metni ulaştı. Şiire giden ana damarlar problemli bu metinde. “Kendime gerek duydum bu noktada” dizesi mesela sıkı ve rahat bir ifadelendirmeyle şiiri donatması beklenen bir başlangıç dizesi olabilecekken evvelinde ve ahirinde ifadelendirmeler bağlantısız ve yersiz kalabiliyor. Şiirde bir savrulma yaşıyor bu metinde Rabia Boran. İmgeleri alakalandırma problemi de ikinci önemli maraziyesi bu metnin.

Şiirde kalıcı olmanın yolu yöntemi dergilere ısrardır elbette Rabia Boran. Bunda ısrarcı olman gerek ve fakat şiirsel alt yapıya gereken önem verilmeden ısrara başvurmak da zararlı olabilir. Hemen şimdi Sezai Karakoç ve Edip Cansever ve Turgut Uyar oku derim. Hiç vakit kaybetmeden bütün kitaplarıyla bu mezkur şairlerle işe başlamalısın. Sonra diğer iyi şairleri sırala…

Muhammed Zeren: Muhammed Zeren, sloganların şiiri tükettiği bir metin olmuş bize gönderdiğin metin. Hayır slogan başka şiir başka. Slogandan şiire koskoca bir çabalama mesafesi duruyor. Buna dikkat Muhammed Zeren!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>