Zekeriya Tamir – Güleceğiz, Çok Güleceğiz…

Zekeriya Tamir – Güleceğiz, Çok Güleceğiz…
Çeviri: Murat Ak

Günlerden bir gün polis ekipleri ansızın evimize girdiler. Beni ve karımı bulmaya çalıştılar ama fark ede­mediler. Çünkü ben bir askılığa dönüştüm, karımsa ra­hat bir koltuğa. Polisler evden elleri boş ayrılırken biz çok güldük.

Günlerden bir gün, gökyüzü masmaviydi ve hiç bulut yoktu. Bir bahçeye gittik. Birkaç dakika sonra po­lisler bizi yakalamak için birden bahçeye geldiler fakat bizi yine bulamadılar. Çünkü ben durmadan öten kap­kara bir karga oldum, karımsa birçok dalı olan yeşil bir ağaç. Elleri boş dönünce çok güldük.

Günlerden bir gün karım mutfak işlerinden ya­kındı. Biz de bir lokantaya gittik. Tam yemeğe oturmuş­tuk ki birden lokantayı polis ekipleri sardı. Asık suratla­rıyla zorla lokantaya girdiler. Hemen bizi aramaya koyul­dular ama bulamadılar. Çünkü ben bir bıçağa dönüştüm, karımsa içi su dolu cam bir bardağa. Lokantadan elleri boş ayrılırlarken biz çok ama çok güldük.

Günlerden bir gün, insanlar ve arabalarla dolu büyük bir caddede sakin sakin yürüyor, dükkân vitrinle­rine göz atıyorduk. Polisler birden caddeyi bastılar, ka­dın erkek yüzlerce insanı tutukladılar ama bizi tutukla­maya güçleri yine yetmedi. Çünkü ben bir duvar oldum, karımsa duvara asılı bir ilan. Ahmaklıklarına çok güldük.

Günlerden bir gün, annemin mezarını ziyarete gittik. Polis ekipleri mezarlığa saldırdılar. Annemi yaka­ladılar ama bizi yakalamayı başaramadılar. Çünkü ben mezar taşı üzerine siyah mürekkeple yazılmış bir ağı­tın sözcükleri oldum, karımsa mezarın başında bir de­met solmuş gül halini aldı. Bu kadar kolay kandıkları için çok güldük.

Günlerden bir gün, aceleyle ve heyecanla hasta­neye gittik. Karım dokuz aylık hamileydi ve doğurmak üzereydi. Oğlumuz annesinin süt dolu göğsünü ilk kez ağzına almak üzereydi ki polis ekipleri birden hastaneye girdiler. Ama bizi bulamadılar. Çünkü ben kirli beyaz bir elbise, karımsa içi elbise dolu aynalı ahşap bir çekmece oldu. Oğlumuzsa hızla giden bir ambulansın sireni. Bu kadar budala oldukları için çok ama çok güldük. Gülme­ye de devam edeceğiz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>