Zeliha Üstün – Müsned-i Şihab

Zeliha Üstün – Müsned-i Şihab

Kuzai, hadis derlemesinden olu­şan eserini kendi diliyle şöyle anlatıyor:

“Bu kitabımda, Rasulullah’ın ha­dislerinden duyduğum hikmet, vasiyet, adab, öğüt ve misallerle ilgili, bin kadar cümleyi topladım. Lafızları kısa, manaları kolay anlaşılır olanları tercih ettim. Öğrenmesi külfet­siz, ezberlenmesi kolay olsun diye, hadis lafızla­rının yakınlığına göre eseri bölümlere ayırdım. Kitabın son kısmına da Rasulullah’tan rivayet edilen ‘duaları’ yerleştirdim.”

Hadislerin günümüz Türkçesine tercümesi Ali Akar Bey tarafından yapılmış. Küçük yaşlarımız­dan bu yana ismini sitayiş ile duyduğumuz Ali Bey’i, tercümedeki maharetinden dolayı ayrı­ca tebrik etmeden geçmemek gerek. Eser, her bir hadisin kendi içinde şümullü bir biçimde ele alındığı, ifadelerin özenle seçildiği, kelimelerin bire bir anlamlarını vermekten ziyade hadisleri hayata nasıl adapte edilebileceğine dair ipuçları içeren gayet akıcı bir şekilde, bin güzel ve ebedi kelamdan oluşan rehber bir kitap haline getiril­miş. Sözler yüzyıllar öncesinde söylenmiş değil de bugüne özel, bize has, yanışı ile henüz alev almış yol gösterici meşalelermiş hissi uyandırı­yor satırlar ilerledikçe.

Hassasiyetle seçilmiş hadisleri okurken doğru tercüme edilmiş, açıklamaları günümüz ihtiyaç­ları ve bakış açısı ile yapılmış çalışmaların yaşa­mımızın devamını sağlayan “su” gibi vazgeçil­mez olduğunu, okudukça aslında ne kadar da susadığınızı ve her defasında nasıl da kana kana bu membadan içmek istediğinizin fark ediyor­sunuz. Okudukça, Efendimizin uygulamaları karşısında kimi zaman şaşkınlık, memnuniyet ve tasdik hisleri ile dolu bir sine ile vahalarda dolaşırken, kimi zaman da ilk defa tadına baktı­ğınız tropik bir meyvenin damağınızda bıraktı­ğı aromalı, ferah ve yepyeni tat ile farklı deniz­lere yelken açıyormuşsunuz hissine kapılıyorsu­nuz. Ama illa ki her bir yolculuk bir öncekinden daha geniş ufuklara, daha çok bilinmezlere sü­rüklüyor sizi…

Lakin tüm bilinmezlikler içinde illa ki bilinen gerçekler deniz fenerleri gibi rotanızı çiziyor…

Yolun başı edeb, ille de edeb…

“Allah bir kulunu rezil etmek istediğinde; onu, ilim ve edepten mahrum bırakır.”

“Allah’ım beni sana karşı saygılı olmakla, takvay­la rızıklandır.”

Amin!..

Yaşam için herkesin ayrı bir tarif sunup fark­lı reçeteler hazırladığı bu günlerde ben de Müsned-i Şihab’dan kendi reçetelerimi hazırla­dım zihin panoma tutturmak için…

Yola çıktığım gemide beraber bulunduğum in­sanlar arasında kaptan, bulunduğum yerde li­der olmak istiyorum, diyenlere tüm zamanların önderinden asla değişmeyecek liderlik öğüt­lerini yakaladım önce.

Rabbim bana, “Sözümün zikir, susmamın te­fekkür ve bakışımın da ibretli bir bakış olması­nı emretti. “

“Kim, insanların en soylusu, en üstünü olmak is­terse, Allah’a karşı kulluk bilinci taşıyıp takva­lı olsun.” “Allah için tevazu gösterip alçak gönül­lü olanı Allah yüceltir. O kendisini küçük görür, oysa insanların gözünde büyüktür.”

“İnsanların en kuvvetlisi olmak isteyen, hayat kararlarını Allah’a bırakıp O’na tevekkül etsin.”

“İnsanlara olan saygınız, korkunuz, sizi doğru bildiğiniz gerçekleri yerine getirmekten alıkoy­masın.”

“Bil ki zafer sabır ile ferahlık sıkıntı ile kolaylık da güçlük ile beraberdir. “

“Temkinli hareket etmek, dengeli ve orta yol­lu davranmak, diline sahip olmak, bir şeye araş­tırmadan karar vermeme, Peygamberliğin yirmi altı kısmından birer bölümdür.”

“İlmi yazı ile kaydedin. “

Sosyal Reçeteler…

“İç yüzünü araştırırsan, küsüp terk edersin; in­sanlara mesafeli yaklaş!”

“Öfkelendiğinde sus! “

“Sadakanın en üstünü, güzel konuşularak veri­len dil sadakasıdır. “

“Allah, konuşmasından memnun olmadığı hiç­bir kulun amelini kabul etmez. “

“Sabır, özellikle musibetin, sarsıntının ilk anın­da olmalıdır.”

“Sonunu görmeden, herhangi bir kimsenin uy­gulamaları sizi hayran bırakmasın!”

“Güvenilmek zenginliktir.”

“Danışıp istişare ettikten sonra, kimse zarara uğ­ramaz.”

“Değerli insanın değerini, ancak değerli olan­lar bilir.”

“Geceleyin ibadete kalkması mü’minin şerefi, bütün insanlara karşı ihtiyaçsız davranarak bek­lentisiz olması da mü’minin izzetidir.”

“Gençlerinizin en iyisi yaşlılarınıza benzemeye çalışanıdır, yaşlılarınızın en kötüsü ise gençleri­nize benzemeye çalışanıdır.”

Sağlık Reçeteleri…

“Abdesti eksiksiz, tastamam al ki, ömrün uzasın.”

“Yemek öncesinde elleri yıkamak fakirliği gide­rir, sonrasında yıkamaksa cinnetten korur ve göze sağlık kazandırır.”

“Kim sofradan dökülenleri yerse delilikten, cü­zamdan, deri hastalığından afiyet bulur, korun­muş olur. Onun çocuğu da, çocuğunun çocuğu da korunmuş olur.”

Bu İstikamet Cennete Gider…

“Cennet halkını oluşturanların pek çoğu, fettan­lık düşünmeyen, saf yüreklilerdir.“

“Hayat belirtisi olan her canlıya su vermek se­vaptır.”

“Allah’a imandan sonra en akıllıca iş, insanlara sevgiyle davranmaktır.”

“Kışın tutulan oruç, kolay elde edilmiş bir gani­mettir.”

“Allah hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren güler yüzlü kimseleri sever. “

“Sen yerdekilere merhamet et ki göktekiler de sana acısın. “

“Kendine yapılan iyilikleri dile getirmek bir şü­kürdür.”

Ve hepsinin üzerine, her şeyin üzerine…

Son Söz…

“Ben kulumun beklentisine uygun durumda­yım. Kulum beni gündemine alıp zikrettiği süre­ce onun yanında, onunla birlikteyim.”

Vesselam …

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>